Organizácie cestovného ruchu predstavili svoje aktivity