Územné členenie mesta Žilina

Mesto Prešov má výhodnú polohu, ktorá ho predurčuje k tomu, aby bol jedným zo strategických bodov strednej Európy a celkovo Európskej únie pre vstup na východné trhy. V okruhu 100 km je vstup do Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Vo vzdialenosti jednodňovej cesty kamiónom má investor prístup ku 350 miliónom ľudí - čo je viac ako v USA a Kanade spolu.

Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park – Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša – významná rekreačná oblasť regiónu. Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Z hľadiska etnickej štruktúry je významná národnostná skupina Rusíncov. V Prešovskom kraji je13 okresov, 23 miest a 666 obcí. Celkový počet obyvateľov je skoro 800 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 89 obyvateľov na km2.

Prešov je po Bratislave a Košiciach tretím najväčším mestom na Slovensku. Svojou geografickou polohou bolo mesto od počiatku predurčené stať sa dôležitou križovatkou duchovného aj svetského života. Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov.

Prvá písomná zmienka o Prešove je známa z roku 1247 z listiny kráľa Belu IV. Azda najvýznamnejším dátumom v dejinách Prešova je 28. január 1299, kedy kráľ Ondrej III. udelil Prešovu mestské výsady. Mestský erb získal Prešov v roku 1453 od kráľa Ladislava V. Prvé známe sčítanie obyvateľov mesta prebehlo koncom 15. storočia, keď mal Prešov okolo 3 000 obyvateľov.

Archeológovia datujú najstaršie stopy po prítomnosti človeka na území dnešného Prešova a jeho blízkeho okolia na základe nálezov do obdobia mladšej fázy stredného paleolitu (80 000 - 40 000 rokov pred n. l.).
Najvýznamnejšie historické a architektonické pamiatky mesta Prešov sú sústredené v jeho jadre, ktoré tvorí námestie šošovkovitého tvaru (Hlavná ulica). Súbežne s Hlavnou ulicou nájde návštevník mesta Prešov ďalšie významné kultúrnohistorické pamiatky, ktoré sa historicky formovali za prvými mestskými hradbami.

Historické jadro mesta Prešov bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a najmä v poslednom období prešlo rozsiahlou rekonštrukciou.

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.

Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľska a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú Košice (38 km), Užhorod (96 km), Miškolc (115 km), Tarnow (128 km), Budapešť (250 km), Bratislava (345 km)

zdroj: presov.sk