Podmienky používania

PRED POUŽÍVANÍM STRÁNKY SI PROSÍME POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA.

Využívaním nášho portálu potvrdzujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, nevyužívajte túto stránku. Prevádzkovateľ INAQ s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Sekcie podmienok používania

Úvod
Obsah webovej stránky a prístup
Zodpovednosť
Intelektuálne vlastníctvo
Webové stránky tretích strán a odkazy

1. Úvod
Podmienky používania portálu Prešovak a jeho súčastí alebo podstránok zahŕňajú tento text, čiastočné texty v jednotlivých sekciách stránky a akékoľvek iné podmienky, ktoré sú zobrazené, alebo iným spôsobom prepojené s portálom Prešovak.

Ide napríklad o podmienky pridávania príspevkov, ktoré sú jasne definované pri každej kategórií. Nakoľko tieto čiastočné podmienky spadajú pod celkové podmienky používania, užívateľ je povinný riadiť sa týmito podmienkami a oboznámiť sa s nimi, ak sú relevantné k jeho využívaniu Prešovak portálu.

2. Obsah webovej stránky a prístup
Aj keď prevádzkovateľ portálu vyvíja maximálne úsilie pre prípravu, spracovanie a udržovanie informácií na stránke, negarantujeme spoľahlivosť, adekvátnosť a kompletnosť obsahu na stránke. Používaním portálu beriete na vedomie a akceptujete, že na stránke sa môžu vyskytnúť technické nezrovnalosti a typografické chyby. Obsah webovej stránky môže byť zmenený v akomkoľvek čase bez upozornenia a nemusí byť aktuálny v čase, kedy si ho prezeráte.

Je na zodpovednosti užívateľa overiť si aktuálnosť a predmetnosť materiálu pre prípadné využitie v ďalšom rozhodovaní. Prevádzkovateľ portálu je v plnej miere zbavený zodpovednosť za akékoľvek straty plynúce z rozhodnutí na základe predpokladanej spoľahlivosti obsahu stránky.

Prevádzkovateľ Prešovak negarantuje, že prístup na stránky nebude prerušený a stránka je bez možnosti napadnutia vírusom alebo čímkoľvek, čo môže v konečnom dôsledku poškodiť akékoľvek zariadenie, ktoré sa pripája na stránky.

3. Zodpovednosť
S odvolaním na zákony Slovenskej republiky sa prevádzkovateľ Prešovak zbavuje kompletnej zodpovednosti za akúkoľvek škodu akéhokoľvek charakteru (vrátane špeciálnych, nepriamych či dlhodobých škôd a tiež obchodných strát) plynúcej z používania portálu a jeho súčastí.

4. Intelektuálne vlastníctvo
Materiály zobrazované na stránkach a jej súčastiach vrátane informácií, fotografií, ilustrácií, kresieb a iných grafických materiálov, mien, log, ochranných značiek, sú v intelektuálnom vlastníctve prevádzkovateľa stránky, prípadne odosielateľa týchto materiálov. Akýkoľvek obsah na stránke by mal byť využívaný len pre osobné účely spolu s uvedením zdroja. Používaním stránky súhlasíte s tým, že materiály nebudete reprodukovať, rozširovať, distribuovať, predávať, publikovať, zdieľať či poskytovať tretej strane bez písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky alebo vlastníka odosielateľa materiálu.

Akýkoľvek materiál, ktorý na stránku zašlete, bude považovaný za zverejniteľný a neviazaný intelektuálnym vlastníctvom. Toto zahŕňa všetky údaje, otázky, komentáre, nápady, hodnotenia či akékoľvek iné informácie. Prevádzkovateľ portálu má právo využiť tieto materiály na akýkoľvek účel bez kompenzácie voči ich odosielateľovi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zasielanie informačných e-mailov pod hlavičkou portálu všetkým, ktorí poskytli údaje.

5. Webové stránky tretích strán a odkazy
Portál Prešovak môže obsahovať odkazy na stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany. Ak nie je uvedené inak, Prešovak nemá dosah na obsah týchto stránok a nie je zodpovedný za žiaden ich aspekt.

Ak máte záujem zaradiť odkaz Vašej stránky, musíte získať súhlas prevádzkovateľa stránky Prešovak. Pre získanie súhlasu stačí kontaktovať prevádzkovateľa niektorým zo spôsobov uvedených v časti stránky „Kontakt“. Ak prevádzkovateľ súhlasí s navrhovaným uvedením odkazu, ako súčasť v rámci dohody sa musíte podriadiť všetkým podmienkam používania stránky Prešovak a plne ich rešpektovať.

6. Legislatíva
Tieto podmienky používania boli spísané s ohľadom na platnú legislatívu Slovenskej republiky. Ak využívate stránky a ich súčasti, zaväzujete sa dodržovať platné zákony Slovenskej republiky.

7. Záver
Podmienky používania, ktoré je užívateľ povinný rešpektovať v plnej miere, sú vytvorené s úmyslom ochrániť prevádzkovateľa aj jednotlivého užívateľa portálu Prešovak. Ak máte pochybnosti ohľadom podmienok používania, prosíme obráťte sa na nás prostredníctvom sekcie „Kontakt“. Veríme v korektnú spoluprácu so všetkými prispievateľmi aj užívateľmi.