JUDr. František Komka, advokát

Hlavná 27, 080 01, Prešov
051 / 772 47 00

Advokátska kancelária, právne služby, poradenstvo, zastupovanie. Obchodné, pracovné, občianske právo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.