Kontakt
Údaje zadané do formulára sú spracovávané spoločnosťou TnC IV, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L na účely spätného kontaktovania. Viac informácií o ochrane osobných údajov

Názov spoločnosti: TnC IV, s. r. o.
IČO: 53 830 440
DIČ: 212 150 6563
Sídlo: Poštová 1, 010 08 Žilina
Bankové spojenie: -

Telefón: 041 /
Prevádzkovateľ:
Inzercia:
Redakcia: