Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov - cookies


Spoločnosť mediak, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, DIČ: 212 150 6563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L (ďalej „Prevádzkovateľ“ alebo „my“), získava a spracúva osobné údaje („OÚ“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Čo sú to cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť vytvorené v zariadení (počítači, tablete, mobile...) pri návšteve webovej stránky. Obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a informácie z nich odošle späť webovej stránke, ktorá ich pôvodne vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ale obsahujú dôležité informácie zabezpečujúce správny chod stránky a využívanie jej funkcií. Slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní. Cookies obsahujú napríklad informácie o tom, aké stránky ste navštívili, čo vás na webovej stránke najviac zaujímalo, alebo aké čítate najčastejšie články.

Existujú dva typy súborov cookies:

- dočasné súbory cookies, ktoré sú vymazané po zatvorení okna webového prehliadača
- trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer a pod.) podporujú spravovanie cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé súbory cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie. Taktiež ich môžete blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky časti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návody pre blokovanie a odstránenie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
MSIE / MS Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“.

Ako používame cookies

a) Na ukladanie osobných nastavení

Tieto cookies nám pomáhajú identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber preferovanej kategórie článkov a podobne.

b) Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické nástroje a služby. Patria medzi ne napríklad Google Analytics. Tieto nástroje a služby ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

c) Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré pomáhajú rozpoznať návštevníka buď ako anonymného alebo prihláseného. Vďaka tomu si vedia zapamätať vaše predvoľby a umožňujú vám využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napríklad pridávanie príspevkov vo fóre, pridávanie inzerátov a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

d) Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach a to na základe sledovania vášho správania a vyhľadávania na internete. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala.
Na zasielanie notifikácií o aktuálnom obsahu na webovej stránke využívame službu OneSignal od spoločnosti OneSignal, Inc. San Mateo, CA. Používatelia sa na odber notifikácií prihlasujú na základe súhlasu a následným zakliknutím príslušných nastavení prehliadača.

Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby využívame. Naše stránky môžu obsahovať obsah aj z iných webových stránok ako napríklad Facebook, Youtube, Instagram, Vimeo a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané do vášho prehliadača. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Instagram, Youtube, Strossle, Etarget. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Služba Google Analytics, poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., využíva informácie z cookies na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Dáta o používaní internetovej stránky zhromažďujeme pomocou služby Google Analytics preto, aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám používateľa. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.

Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri.


Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, poskytovateľ riešenia cookies lišty.


Analytické a štatistické súbory cookies

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, poskytovateľ riešenia cookies lišty.


Zmena preferencií spracovávania cookies

Kliknutím otvoríte okno s nastavením