JUDr. Vladimír Babin, advokát

Hlavná 29, 080 01, Prešov
051 / 772 36 72

Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb. Vykonávanie právnických služieb.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.