Dôraz na začatie výstavby rýchlostnej cesty R4, foto 3
Zdroj: Mesto Prešov