Cestári majú knihu, ktorá predstavuje slovensko-poľské cestné projekty


Foto: Cestári majú knihu, ktorá predstavuje slovensko-poľské cestné projekty

Investície do ciest v Prešovskom kraji dosiahli za posledných 10 rokov 150 miliónov eur. Takmer 49 miliónov eur predstavovali zdroje Európskej únie z programov Interreg IIIA, Regionálny operačný program či Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Slovensko-poľské cestné spojenie i jednotlivé projekty predstavuje nová kniha, ktorú v týchto dňoch vydala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).

„Publikáciu História, súčasnosť a perspektíva cestnej siete na slovensko-poľskom pohraničí v Prešovskom samosprávnom kraji sme vydali v rámci úspešného mikroprojektu s rovnakým názvom. Kniha predstavuje len časť projektu. Okrem nej boli tento týždeň osadené cestné meteorologické stanice s informačným panelom a kamerou v obciach Reľov, Šambron a Malý Lipník. Tým bude zabezpečené monitorovanie stavu povrchu vozovky a klimatických podmienok v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Doteraz sme tento monitoring zabezpečovali len v okrese Bardejov,“ približuje Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK.

Mikropojekt financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 sa pôvodne nemal realizovať, pretože skončil „pod čiarou“. Až ku koncu programovacieho obdobia, keď ostali nevyčerpané finančné prostriedky, prišla možnosť urýchlene projekt uskutočniť. Cestári sa však museli zaviazať, že všetky aktivity stihnú ukončiť do 31. mája. Keďže zmluva bola podpísaná vo februári, na práce mali len štyri mesiace.

Ako zdôraznil V. Kozák, „sme radi, že sme napokon dostali možnosť zrealizovať naše zámery. Je dôležité, že rozšírime monitorovanie ciest a zvýšime bezpečnosť na regionálnych komunikáciách aj v ďalších dvoch okresoch kraja. Zároveň sa nám podarilo vydať knihu, v ktorej podrobne predstavujeme cestárske projekty, ktoré sme realizovali na slovensko-poľskom pohraničí. Už dlho cítime, že nám chýba podrobný prehľad projektov a realizovaných prác.“ 120-stranová kniha je určená pre laickú i motoristickú verejnosť. Prezentuje projekty, ktoré sa realizovali hlavne v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Snina, Kežmarok a Stará Ľubovňa: Okrem toho predstavuje aj zámery Správy a údržby ciest PSK na nasledujúce programovacie obdobie. 

Mikroprojekt, ktorý trval od februára do konca mája tohto roku, mal rozpočet 40 114 eur. Partnerom na poľskej strane bol Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Targu, ale všetky aktivity sa realizovali na Slovensku.

Miesto: -
Dátum: 01.06.2015


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu