Kto si nemusí kúpiť diaľničnú známku? Existujú výnimky


Foto: Kto si nemusí kúpiť diaľničnú známku? Existujú výnimky Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Cena diaľničnej známky je aktuálne stanovená na 60 eur ročne. Ak by ste si ju chceli kúpiť na mesiac, zaplatíte 17 eur. Národná diaľničná spoločnosť však upozorňuje, že existujú výnimky. Niektoré vozidlá za diaľničné známky platiť nemusia.


Niektoré vozidlá potrebujú na oslobodenie registráciu

Výnimku z registrácie majú vozidlá:

 • ministerstiev vnútra a obrany,
 • ozbrojených síl,
 • základných záchranných zložiek,
 • správcov diaľnic a ciest okrem koncesionára,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • na poskytovanie sociálnej služby, z ktorej nevzniká zisk,
 • prevádzkovateľa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické podľa osobitného predpisu,
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu,
 • Národného bezpečnostného úradu,
 • Slovenskej informačnej služby.

Medzi tie, ktoré registráciu potrebujú, patria vozidlá záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, vozidlá poskytujúce sociálne služby alebo vozidlá a jazdené súpravy, ktoré registroval držiteľ parkovacieho preukazu ŤŽP.

Preukaz ŤŽP však nestačí. Pri žiadosti o oslobodenie sa musíte preukázať parkovacím preukazom, ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od úhrady môže byť oslobodené len jedno vozidlo. Oslobodenie platí v momente, keď je vám zaslané potvrdenie. Od toho momentu môžete využívať spoplatnené diaľničné úseky bezplatne. Potvrdenie nemusíte nosiť so sebou. Evidenčné číslo vášho vozidla má Národná diaľničná spoločnosť v databáze.


Kde a ako požiadať o oslobodenie?

Požiadať o oslobodenie môžete niekoľkými spôsobmi. Elektronicky, cez formulár na webe www.eznamka.sk, alebo cez aplikáciu e-známka. Ak oň chcete požiadať osobne, môžete tak urobiť na akomkoľvek zákazníckom mieste.

Na webovej stránke eznamka.sk si stiahnite žiadosť, ktorú nájdete v sekcii Zákaznícke služby, Dokumenty na stiahnutie. Žiadosť dajte vyplniť držiteľovi parkovacieho preukazu. V prípade maloletého žiadateľa vypĺňa číslo občianskeho preukazu a kontaktné údaje zákonný zástupca.

Je potrebné k vyplnenej žiadosti priložiť aj kópiu parkovacieho preukazu a kópiu technického preukazu vozidla, ktoré má byť od úhrady oslobodené. Všetky doklady vložíte do jedného súboru. Národná diaľničná spoločnosť odporúča formát ZIP alebo RAR v maximálnej veľkosti 5 MB.

V jednej prílohe ich doložíte k podaniu a zašlete registračný formulár. „Upozorňujeme, že súbory nie je možné odoslať jednotlivo, ani ich neposielajte na iné adresy,“ informuje Národná diaľničná spoločnosť. 

Platnosť oslobodenia si nemusíte obnovovať

Oslobodenie od úhrady pre držiteľov preukazu ZŤP je platné, pokiaľ sa nezmenia údaje, ktoré žiadateľ uviedol. V prípade ich zmeny je potrebné podať novú žiadosť opäť cez registračný formulár.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu