Mesto Prešov pripomína zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov


Foto: Mesto Prešov pripomína zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov Foto: Mesto Prešov

Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov na území mesta. Taktiež žiada všetky osoby, aby takéto nelegálne pútače bezodkladne odstránili. Za reklamné bannery a plagáty, ktoré sú v meste umiestnené bez povolenia, hrozí pokuta. 

„Reklamné stavby (bannery, plagáty) na území mesta Prešov môžu byť umiestňované len na miestach na to určených, po schválení ich vlastníkom a Odborom hlavného architekta mesta, Krajským pamiatkovým úradom v Centrálnej mestskej zóne,“ uvádza mesto na internetovej stránke.


Prečítajte si viac: