História bližšie k žiakom. Prešovská škola sa zapojila do pilotného projektu výučby dejepisu v múzeu


Foto: História bližšie k žiakom. Prešovská škola sa zapojila do pilotného projektu výučby dejepisu v múzeu Foto: Prešovský samosprávny kraj

Krajské múzeum v Prešove spustilo pilotný projekt praktického vzdelávania, v rámci ktorého sa žiaci základných škôl učia dejepis priamo v múzeu. Preberané témy vyberali odborní zamestnanci múzea v spolupráci s vyučujúcimi.  Informovalo o tom oddelenie komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.  

„Nové poznatky z dejepisu získavajú jednak v kontakte s historikmi aj reálnymi dobovými predmetmi. To, čo sa práve učia, si navyše môžu vyskúšať na vlastnej koži,“ uviedlo oddelenie komunikácie.

Siedmaci si vyskúšali mletie zrna na žarnove

Ako prvá sa do projektu zapojila partnerská Základná škola Prostějovská v Prešove.  Vyučovanie v múzeum už absolvovali žiaci piateho aj siedmeho ročníka. „Piataci sa koncom februára oboznámili s historickými prameňmi, ochranou pamiatok a prácou historika. Po celý čas pritom pracovali so skutočnými historickými prameňmi a využívali zbierkové predmety,“ priblížilo oddelenie komunikácie.

Siedmaci sa v rámci projektu oboznámili s fungovaním stredovekého mesta na príklade Prešova,  a to prostredníctvom makety mestských erbov, fotokópie významných listín a armálesov. Zároveň spoznali dobové zbrane a výrobky prešovských cechov – zlatníkov, hodinárov a gombikárov.  
   
„Zistili tiež, aký bol každodenný život stredovekého človeka. Počas praktickej časti si dokonca vyskúšali mletie zrna na žarnove a stali sa súčasťou stredovekého trhu,“ doplnilo oddelenie komunikácie.

Témy prispôsobili harmonogramu výučby

Pre každý ročník sú určené štyri témy, ktoré prispôsobili harmonogramu výučby. Piatakom sú venované témy sila prírody, náboženstvo, historické pramene a práca historika. Šiestaci budú preberať korene kresťanstva, kresťanstvo v Európe, stredoveké mesto a tiež kultúru, vedu a umenie v gotike. 

Siedmakom sú určené témy renesancia, Zlatá baňa Uhorska, protihabsburské povstania a život stredovekých mešťanov. Vyučovanie ôsmakov v múzeu bude zamerané na tri generácie slovenských národovcov, slovenské vysťahovalectvo, ako aj na život počas prvej svetovej vojny a vznik Československej republiky.

„Deviataci sa zamerajú na Hitlerovu diktatúru,  Slovenský štát, reformný rok 1968 a na cestu k demokracii v roku 1989,“ informovalo oddelenie komunikácie s tým, že aktéri projektu majú záujem aplikovať ho v budúcnosti aj na stredných školách.  

 

Prečítajte si viac: