Pedagógovia z Prešovského kraja sa dočkali ocenení. Svoj učiteľský sviatok niektorí oslávili neskôr


Foto: Pedagógovia z Prešovského kraja sa dočkali ocenení. Svoj učiteľský sviatok niektorí oslávili neskôr Foto: Facebook, ocenení učitelia Stropkov

Bardejovskí, stropkovskí, svidnícki a giraltovskí pedagógovia pôsobiaci v materských, základných a stredných školách, ale aj v centrách voľného času, školských kluboch a základných umeleckých školách, si prevzali svoje ocenenia. Svoj učiteľský sviatok niektorí oslávili neskôr.

Ich povolanie je zároveň poslaním. 28. marec – Deň učiteľov je príležitosťou, kedy môžeme všetkých vyučujúcich vyzdvihnúť za ich trpezlivý prístup, odhodlanie vzdelávať a vychovávať mladšiu generáciu. Zatiaľ čo mesto Bardejov stihlo oceniť učiteľov za poctivú prácu ešte koncom marca, v okresoch SvidníkStropkov mestá a obce odložili svoje gratulácie až po sviatkoch.

V Bardejove ocenili v Obradnej sieni Mestského úradu dokopy 15 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom Primátor Boris Hanuščak odovzdal so svojimi spolupracovníkmi ocenenia: Ľubici Kvokačkovej, Milene Fáberovej, Jaroslave Gajdošovej, Valérii Laukovej, Zdene Fečaninovej, Alene Ondisovej, Viere Remetovej- Adamkovej, Márii Onuščákovej, Valérii Bačovej, Anne Petnuchovej, Eve Bosákovej, Márii Maťašovej Jane Baránkovej, Ivete Slivovej a ako jedinému mužovi medzi ocenenými Mariánovi Golecovi.

Aj Stropkovčanom vyjadrili rešpekt a obdiv

Hoci s oneskorením, ale o to radostnejšie a srdečnejšie, sa slávnostne oceňovalo v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove. Z rúk primátora Ondreja Brendzu si prevzali ďakovnú plaketu za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú prácu, obetavosť, tvorivosť a odovzdávanie poznatkov.

„Všetkým pedagógom prajeme pevné zdravie, mnoho síl a tvorivých nápadov, neutíchajúcu lásku a pozitívne myslenie, úctu a rešpekt zo strany žiakov, rodičov a kolegov. Prítomným pedagógom a hosťom spríjemnili túto slávnostnú chvíľu žiaci stropkovských základných umeleckých škôl a študenti košického konzervatória tancom, hudbou a spevom,“ uvádza kultúrne oddelenie v Stropkove.

Ocenenie získali desiati pedagógovia: Františka Pariláková, Ľubica Červeňáková, Mária Verbová, Daniela Šlangová, Beáta Široká, Tatiana Švačová, Milan Vaňuga, Matej Knežo, Viera Štafurová a Marta Michrinová.


Svidníčania si spoločne zaspievali

Podobne dopadlo aj oceňovanie vo Svidníku. „Oceneným učiteľom prajeme neutíchajúci elán do ďalšej práce so žiakmi a mnoho úspechov. Bolo nám cťou, že blahoželajúcim bol aj Štátny tajomník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Hrinko,“ vyjadruje sa primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.

Dvanásti ocenení učitelia si s kolegami spoločne zanôtili legendárne hity Mekyho Žbirku so zoskupením Žbirka Revival. Prekvapila aj Miriam Rišková zo ZUŠ Svidník, ktorá spievala „Až raz budem učiteľka“ od Rolincovej. Z ocenení  vo Svidníku sa tešia: ZlataBobčíková, Etela Barilíková, Mária Ozogárová, Mária Belišová, Emília Harvilová, Ingrid Fedorkovičová, Monika Kopčová, Andrea Kuzmová, Jana Tyčová, Eva Kucerová, Ľubica Dortárová, Milena Klebanová.

Učiteľstvu sa s láskou venujú aj Giraltovčania

Aj piatkové popoludnie v giraltovskom dome kultúry patrilo práve učiteľom pri príležitosti ich sviatku. V kultúrnom programe sa predstavili študenti a pedagógovia Súkromného konzervatória Prešov. Jedenástka ocenených sa tešila z pamätnej plakety, ďakovného listu a kytice, ktoré im odovzdali primátor mesta Pavol Tchurík, prednostka mestského úradu Katarína Šimková a riaditelia jednotlivých škôl.

Učiteľov v tomto roku navrhli riaditelia jednotlivých škôl: Antónia Juhová, Anna Šoltýsová, Viera Kriváková, Janka Čorbová, Zdenko Borňas, Vladimír Varga, Ľudmila Bezegová, Martin Baluďanský, Jaroslav Kušnír, Jaroslav Podhajecký, Ľubomíra Varganinová.

Poďakoval im a zaželal, aby ho i naďalej vykonávali s láskou, potrebnou energiou a entuziazmom, aby v ňom vždy nachádzali zaľúbenie a chuť pracovať. „Prajem vám pevné zdravie, veľa radosti z práce a dosiahnutých výsledkov, dobrých a pozorných žiakov i príjemné a podnetné pracovné prostredie.“

„Všetkým oceneným pedagógom, ktorí tomuto krásnemu, ušľachtilému, no náročnému povolaniu zasvätili svoj život, ešte raz blahoželáme,“ informuje mesto Giraltovce.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: