V Poprade sa nedávno začalo s kosbou verejnej zelene. V niektorých oblastiach prebieha až 20-krát ročne


Foto: V Poprade sa nedávno začalo s kosbou verejnej zelene. V niektorých oblastiach prebieha až 20-krát ročne Foto: Mesto Poprad

Od pondelka 6. mája sa začala v meste Poprad kosba trávnatých plôch, ktoré sú v správe mesta. Ako uvádza mesto, ide o súčasť opatrení pri vytváraní a ochrane zdravého životného prostredia pre občanov mesta. Základnými dôvodmi pre kosenie trávnatých plôch je estetické i zdravotné hľadisko.

Údržba verejnej zelene, verejných priestranstiev a čistenie mesta je vykonávaná prostredníctvom spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. Kosenie je v Poprade rozdelené do troch zón. V prvej zóne, intenzívnej triede kosenia, sa vykonáva kosba až 20-krát ročne. Patria tam námestia, niektoré oddychové miesta a ďalšie reprezentatívne plochy. 

Do druhej zóny sa radia zatrávnené časti sídlisk a mestských častí, ide o triedu extenzívnej triedy starostlivosti. Kosba sa tam koná 2 až 4-krát ročne. Ako dodáva mesto na internetovej stránke, podľa potreby sa kosia aj ruderálne porasty vo vlastníctve mesta, ktoré sú zaradené do tretej zóny kosenia.

Prečítajte si viac: