Zástávky MHD Za Kalváriou, Hôrka a Zákradkárka budú dočasne zrušené pre výstavbu tunela


Foto: Zástávky MHD Za Kalváriou, Hôrka a Zákradkárka budú dočasne zrušené pre výstavbu tunela Foto: Mesto Prešov

Dopravný podnik mesta Prešov informuje občanov o tom, že od pondelka 29. januára 2018 od 8:00 hod. do 18. februára 2018 nebudú obsluhované MHD zastávky Za Kalváriou, Hôrka, Záhradkárska osada z dôvodu výstavby stavebného objektu tunela Prešov diaľnice D1 na otočke Za Kalváriou. Najbližšia funkčná zastávka MHD: Horárska. Linka 15 premáva len v úseku Horárska – Nemocnica – Horárska. Školský spoj A začína o 7:03 na zastávke Horárska.

Podmienky a úkony potrebné na zrušenie zatávok: 

Zakrytie označníkov na zastávkach a oboznámenie občanov o dočasnom zrušení zastávok Záhradkárska osada, Hôrka a Za Kalváriou, vyvesením oznamov v linke č. 15, v školskom spoji A a na webovej stránke zabezpečí DPMP a mesto Prešov. Na udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci sa podľa §50 ods. 4 písm. cl zákona č. 56/2012 Z. z. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.Zdroj: Mesto Prešov