Nezamestnanoť v poslednom období klesla, ministerstvo zaviedlo nové projekty


Foto: Nezamestnanoť v poslednom období klesla, ministerstvo zaviedlo nové projekty Foto: mpsvr.sk

Pred mesiacom dosiahla miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie úroveň 5,96 percenta, čo označili za najnižšiu úroveň od vzniku SR.

Podľa informácií ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, riaditeľa Ústredia práce Petra Ormandyho a námestníčky sekcie služieb zamestnanosti Kataríny Dubovanovej, ktorí spoločne hodnotili priaznivý vývoj na trhu práce, ide o rekordne nízku dosiahnutú hodnotu. Vďačia za to aj úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

„Nezamestnanosť na Slovensku klesá. Počet nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie, dosiahol najnižšiu úroveň od konca roku 2019,“ uviedlii. Nezamestnanosť v posledných mesiacoch medzimesačne klesala v takmer všetkých krajoch. Vo februári a marci klesol počet ľudí bez práce takmer o päť a pol tisíca.

Vykazujú najnižšie hodnoty za posledného štvrť storočie. Podľa informácií rezortu bol počet nezamestnaných vo veku do 29 rokov bol dokonca najnižší od roku 2012, od kedy začali centrálne sledovať tento údaj a v marci dosiahol úroveň 37 323. „Medzimesačne klesol o 718, medziročne o 1 658 osôb.“ Pred pandémiou sa počet uchádzačov do 29 rokov pohyboval tesne pod 40-tisícovou hranicou. Na obzore sú nové projekty z dielne ministerstva.

Nové projekty

Dobrou správou pre dlhodobo nezamestnaných a mladých ľudí je, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v zavádzaní nových národných projektov na podporu zamestnanosti, ktoré majú prispieť k ďalšiemu poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie. Veria, že vďaka tomu nezamestnanosť klesne i v najbližších mesiacoch.

„Takáto mobilizácia nezamestnaných je dobrá správa pre ekonomiku, ktorá pre svoj rast akútne potrebuje pracovnú silu. Projekty prinesú efektívnu pomoc pre ľudí. Pripravili sme ich na základe reálnych potrieb ľudí a trhu práce,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. „Spustenie každého projektu je významným krokom, prináša novú šancu pre tisíce, niekedy pre desiatky tisíc ľudí na zlepšenie svojho postavenia na trhu práce,“ uviedol generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy. Vidia ďalší priestor pre podporu zo strany štátu.


Podporia ľudí bez práce

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spustili projekt Právo na prvé zamestnanie. Vďaka projektu dávame mladým ľuďom šancu nájsť si prácu a zamestnávateľom príležitosť získať nových pracovníkov. Je šitý na aktuálne potreby a možnosti trhu práce. Pri príprave tohto aj ďalších podobných nástrojov sme si dali záležať na tom, aby sme v prvom rade podali pomocnú ruku ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a takýto druh podpory môže významne zlepšiť kvalitu ich života,“ uviedol Ormandy.

Projekt Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu poskytne mladým ľuďom bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2 je určený na udržiavanie pracovných návykov ľudí bez práce a rozvoj ich zručností prostredníctvom vykonávania aktivačných prác pre obce, mestá a samosprávne kraje.

Zručnosti pre trh práce (Podpora rozvoja zručností zamestnancov) môžu využiť aj zamestnaní ľudia, rozvíjať vďaka nemu svoje schopnosti a pripraviť sa na prípadné obdobie hľadania novej práce. Cieľom projektu Motivuj sa k zamestnaniu je povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci. Finančný príspevok bude zamestnaným poskytovaný počas trvania pracovného pomeru, a to najviac pol roka. V rámci projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike podporí štát vytváranie pracovných príležitostí pre nezamestnaných pri záchrane národných kultúrnych pamiatok.

Vzdelávanie mladých dospelých

„Náš rezort dlhodobo pracuje na skvalitňovaní starostlivosti o tých najzraniteľnejších, ku ktorým patria aj deti odkázané na starostlivosť štátu v centrách pre deti a rodiny aby boli pripravení aj na prvé kroky na pracovnom trhu,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Ide o projekt Vzdelávanie mladých dospelých.

„Tak ako v iných projektoch, aj v tomto prípade sme citlivo nastavili podmienky s prihliadnutím na možnosti a potreby mladých dospelých. Okrem zaplatenia kurzov v plnej výške sme pre nich pripravili aj príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na kurzoch,“ doplnil riaditeľ Ústredia. Z pohľadu objemu finančnej podpory je najväčším projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť s rozpočtom viac ako 317 miliónov eur.

„Prinesie viacero opatrení na podporu ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a znevýhodnených nezamestnaných, spolufinancovaný je z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Cieľom je podporiť nezamestnaných pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali.“ Môže pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti, pričom sa odvoláva na analýzu dopadu podobného projektu z minulosti. „Z historických skúseností možno očakávať pozitívny dopad tohto projektu,“ uviedol analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: