V centre Levoče bola dokončená modernizácia miestnych komunikácií. Rekonštrukcia stála takmer 160-tisíc eur


Foto: V centre Levoče bola dokončená modernizácia miestnych komunikácií. Rekonštrukcia stála takmer 160-tisíc eur Foto: EUROVIA SK; úprava redakcie

Začiatkom júna bola v Levoči dokončená rekonštrukcia miestnych komunikácií na viacerých uliciach v centre mesta. Pozostávala zo stavebných úprav na troch cestných objektoch v severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla. 

Realizácia tejto rekonštrukcie sa skladala z dvoch etáp. Výstavbu v celkovej sume takmer 160-tisíc eur bez DPH zrealizovala pre mesto Levoča spoločnosť EUROVIA SK. V prvej etape bolo predmetom spevnenie asfaltového povrchu a súvisiace úpravy cestnej komunikácie na Námestí Majstra Pavla a Košickej ulici. Druhá etapa prác pozostávala z rekonštrukcie Sirotínskej ulice v úseku od Špitálskej po Mäsiarsku ulicu a následne sa celá obnova dokončila v úseku ulice Gymnaziálny priechod.

„Sme radi, že naša spoločnosť mohla prispieť k zlepšeniu miestnej infraštruktúry v meste Levoča. Veríme, že všetky zrealizované stavebné úpravy prispejú k skvalitneniu každodenného prejazdu centrom mesta. Zároveň sme presvedčení, že novovytvorené parkovacie miesta v priečnom smerovaní zlepšia parkovací systém a zmiernia dopravnú záťaž v priamej blízkosti Námestia Majstra Pavla,“ informuje Nikola Horizralová, PR manažérka spoločnosti EUROVIA SK.

Prečítajte si viac: