Na hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj sa zdržíte. Stavebné práce obmedzia prevádzku


Foto: Na hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj sa zdržíte. Stavebné práce obmedzia prevádzku Foto: Facebook/Finančná správa

Colný úrad Michalovce avizuje motoristickej verejnosti čiastočné obmedzenia na dvoch hraničných priechodoch na východe Slovenska medzi našou krajinou a Ukrajinou. 

Od pondelka 10. júna čakajú obmedzenia vodičov v Prešovskom kraji. Na hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj bude až do odvolania obmedzená premávka kvôli stavebným prácam. 

„Tie súvisia s implementáciou Entry/Exit systému. Ide o nový celoeurópsky informačný systém snímania biometrie tváre a štyroch odtlačkov prstov u štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým sa nahradí súčasné manuálne označovanie cestných pasov odtlačkom pečiatky,” ozrejmila finančná správa.


Prevádzka na hranici bude prerušená iba v jednom smere, vybavovací proces sa presmeruje a jazdný pruh pre vstup respektíve výstup z/na územie Slovenska bude vyznačený dopravným značením. Rovnako tak aj na tomto mieste možno očakávať výrazné zdržanie.

Práce aj v susednom kraji

V rovnakom dátume dôjde k obmedzenej prevádzke na hraničnom priechode Veľké Slemence - Mali Selmenci v Michalovskom okrese kvôli stavebným prácam pri realizácii technickej úpravy priestorov pre výkon služby. Z toho dôvodu je potrebné očakávať zvýšené čakacie doby pri vstupe a výstupe na alebo z územia Európskej únie.

„Počas vykonávania prác bude vybavovací proces prebiehať vo vymedzených priestoroch. Cestujúcich žiadame o zvýšenú pozornosť pri prestupe štátnej hranice a dodržiavanie pokynov službukonajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru,” upozorňuje finančná správa.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: