Centrálny tím P18 v Prešove hľadá stovky dobrovoľníkov, prihlásiť sa môžu do 30. mája 2018


Foto: Centrálny tím P18 v Prešove hľadá stovky dobrovoľníkov, prihlásiť sa môžu do 30. mája 2018 Foto: Mesto Prešov

Tím Národného stretnutia mládeže v Prešove spustilo oficiálne prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja do príprav. Pomáhať môžu pri registrácii, pri starostlivosti o hostí, pri zabezpečení stravy či upratovania, informovania či technických prácach. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.mája 2018 na internetovej stránke P18 a zároveň si môžu s viacerých možností vybrať tri. „Príprava a organizácia P18 v Prešove v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami,” uviedol Ondrej Chrvala, poverený za prípravu P18.

Koordinovať ich činnosť bude centrálny tím siedmich ľudí a 38 vedúcich pracovných tímov, ktorý sa v nedeľu 28. januára 2018 stretli na prvom pracovnom stretnutí v Ružomberku. „Lídrom tímov, ktorých nominovali zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska, sme predstavili predbežný návrh programu P18 a manuál, podľa ktorého podujatie organizujeme. Každý z nich tam má svoju časť, ktorej sa má venovať a podľa ktorej môžeme zodpovedne pripraviť toto veľké dielo v Prešove. Sú medzi nimi mladí, pracujúci, kňazi i rehoľné sestry, i prešovský dekan Jozef Dronzek,” dodal Ondrej Chrvala.

Dobrovoľníci musia spĺňať niekoľko podmienok. „Každý záujemca o dobrovoľníctvo musí vyplniť prihlasovací formulár na stránke P18. Musí mať najmenej 17 rokov. Ak má menej ako 18 rokov, musí priložiť k prihlasovaciemu formuláru aj splnomocnenie od rodičov. Ďalšou podmienkou je odporúčanie od kňaza a preukázanie dobrovoľníckej skúsenosti, flexibilita a ochota pomôcť kdekoľvek. Z tých, ktorí sa prihlásia, tím vyberie konkrétnych dobrovoľníkov. Počas príprav ich nečakajú len práce spojené s podujatím, ale aj špeciálny program počas prípravného týždňa. Zložený bude z duchovných povzbudení, modlitieb, svätých omší a adorácií. Pripravuje ho špeciálny tím. Každý dobrovoľník bude mať zabezpečenú základnú stravu a ubytovanie,” informuje Zuzana Špacírová, zodpovedná za dobrovoľníkov. Zdroj: Mesto Prešov