Vranovská nemocnica obnovila po dvoch mesiacoch plnohodnotnú činnosť detského oddelenia


Foto: Vranovská nemocnica obnovila po dvoch mesiacoch plnohodnotnú činnosť detského oddelenia Foto: Nemocnica Vranov nad Topľou

Nemocnica vo Vranove nad Topľou po dvoch mesiacoch obnovila plnohodnotnú činnosť detského oddelenia. Približne dva mesiace fungovalo v obmedzenom režime z personálnych dôvodov. Nemocnica zabezpečila medicínsky tím potrebný na nepretržitú prevádzku detského lôžkového oddelenia. 

Súbežne bola obnovená aj prevádzka ambulancie pediatrickej ústavnej pohotovostnej služby. Činnosť detského oddelenia je v týchto dňoch už plne funkčná, obnovili aj príjem detských pacientov na hospitalizáciu.

„Veľmi ma teší, že náš plán o obnovení činnosti detského oddelenia bol úspešný. V rámci posledných dvoch mesiacov sme potrebovali uvoľniť dve lekárky z tohto oddelenia na atestačnú prípravu s prísľubom ich návratu po úspešnom ukončení atestačnej skúšky. Bez ich prítomnosti však nebolo personálne možné zabezpečiť nepretržitý chod tohto oddelenia. Po úspešnej atestácii našich dvoch kolegýň sme však nielenže boli schopní činnosť oddelenia znova obnoviť, ale taktiež sa zvýšila aj odborná erudícia tímu,“ uviedol Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou.

Prečítajte si viac: