Na ulici Ku Kumštu vznikla nová pešia zóna, na Kováčskej ulici sa mení organizácia dopravy


Foto: Na ulici Ku Kumštu vznikla nová pešia zóna, na Kováčskej ulici sa mení organizácia dopravy Foto: Mesto Prešov

Medzi ulicami Hlavná a Okružná vznikla nová pešia zóna, ktorú vytvorilo mesto Prešov pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Ulica Ku Kumštu svojimi šírkovými parametrami a porfýrovnou dlažbou je dopravne určená pre peších chodcov. Autá na tejto ulici často ohrozujú a obmedzujú chodcov, po novom bude zmenená organizácia dopravy urbanisticky určenej len pre peších chodcov. V nasledujúcich dňoch bude zmenená organizácia dopravy na časti Kováčskej ulice (medzi ulicami Slovenská a Konštantínova). Podstatou zmeny je presmerovanie dopravného prístupu, ktorý bude prioritne z Konštantínovej ulice (od MUČA).




Zdroj: Mesto Prešov