Mesto utiahlo peniaze pre investície, zastupiteľstvo sa nechce zadlžovať


Foto: Mesto utiahlo peniaze pre investície, zastupiteľstvo sa nechce zadlžovať

Včera (26.01.2015) schválili poslanci mestského zastupiteľstva nový rozpočet mesta na rok 2015 spolu s výhliadkami pre roky 2016 a 2017. Celkovo sú príjmy naplánované na 59,268 milióna eur. Návrh rozpočtu pripravovalo ešte predošlé zastupiteľstvo, nová primátorka Andrea Turčanová ho chcela upraviť. Mesto si podľa jej slov nechce brať žiadne úvery a plánuje sa uchádzať o prostriedky z eurofondov. Škrty prebehli vo všetkých položkách. Rozpočet prešiel nadpolovičnou väčšinou poslancov, hlasovania sa zdržali poslanci opozičného poslaneckého klubu.

„V tomto roku nejdeme takmer do žiadnych investičných akcií, jediný veľký investičný projekt, ktorý je z európskych fondov, je oprava Zariadenia pre seniorov na Veselej ulici,“ uviedla primátorka Prešova. Projekt by mal byť po schválení financovaný práve z európskych fondov. Ďalšie dva projekty chce mesto realizovať v sociálnej oblasti - Národný projekt terénnej a sociálnej práce a Projekt komunitného centra.

Podľa slov predsedu poslaneckého klubu Smeru-SD a nezávislých poslancov Juraja Hudáča mesto nemôže reagovať na všetky potreby občanov, pretože rozpočet je zaťažený starými záväzkami. Položka mzdy bola zvýšená o 320 000 eur. Rovnako tak položky služobné cesty či odstupné. Bežné príjmy dosiahnu podľa plánu v tomto roku 54 miliónov eur a bežné výdavky sa budú pohybovať na úrovni viac ako 51,255 miliónov eur.

Navýšila sa položka na bežnú údržbu, napr. na súvislé opravy ciest a chodníkov bolo vyčlenených takmer 300 000 eur, na komplexnú rekonštrukciu ciest a chodníkov bolo vyčlenených 123 000 eur, na údržbu detských zariadení, lavičiek a pieskovísk 110 000 eur, vytvorila sa rezerva v prípade investícií a zvýšila sa suma vyčlenená pre jednotlivých sedem VMČ z pôvodných 50 000 eur na 75 000 eur pre každú mestskú časť. Rozpočet nerátal so zvyšovaním daní ani poplatkov, tie zostávajú na úrovni minulého roka.

foto: ilustračné - presov.sk

Miesto: -
Dátum: 27.01.2015