SHMÚ opätovne vydal upozornenie na zvýšenú koncentráciu smogu v Prešove a okolí


Foto: SHMÚ opätovne vydal upozornenie na zvýšenú koncentráciu smogu v Prešove a okolí Foto: ilustračné

Slovenský hydrometeorologický ústav opätovne vydal na dnes 2. marca 2018 v skorých ranných hodinách upozornenie na smogovú situáciu pre častice MP10 pre Prešov a okolie. Príčina smogovej situácie sú vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov vrátane cestnej dopravy a nepriaznivé rozptylové podmienky.

Akútne účinky sa môžu vyskytovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

 • obmedziť dobu pobytu vonku
 • skrátiť vetranie obytných miestností
 • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:

 • Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.
 • V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)
 • Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
   - Pravidelne čistiť kotol a komíny
   - Prikladať radšej častejšie po menších dávkach
   - Nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň
   - Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C
 • Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Prečítajte si viac:


Zdroj: SHMÚ