Mesto Prešov má po päťdesiatich rokoch novú monografiu svojich dejín s názvom Dejiny Prešova I.


Foto: Mesto Prešov má po päťdesiatich rokoch novú monografiu svojich dejín s názvom Dejiny Prešova I. Foto: Mesto Prešov

Včera 26. marca 2018 primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová spolu s Petrom Kónyom, rektorom Prešovskej univerzity pokrstila v Galérii v Carraffovej väznici nový zväzok monografie Dejiny Prešova 1 soľou. Mesto má tak po päťdesiatich rokoch novú monografiu svojich dejín.

Napĺňa ma veľkou radosťou, že sa podarilo jedno úžasné, unikátne dielo. O to viac, že ostatné spracovanie prešovských dejín bolo vydané pred vyše päťdesiatimi rokmi, teda ešte v minulom storočí. Myslím si, že každý záujemca o históriu, si tam nájde to svoje,“ uviedla Andrea Turčanová.

Rozsiahle dielo na 590 stranách detailne, krok po kroku mapuje prešovskú históriu od praveku po rok 1790. Na jej vzniku sa podieľalo sedem autorov a päť recenzentov. Zostavovateľom je rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. Peter Kónya.

Dejinami Prešova sa zaoberám takmer 30 rokov, v podstate už od svojich vysokoškolských štúdií. Je to dosiahnutie istej méty vo svojom odbore ako historika a takisto sa z nej teším aj ako Prešovčan, ktorému záleží na tom, aby mali Prešovčania detailné informácie ale aj vedomosti z dejín svojho mesta, ktoré, verím, že budú mať ešte viac radi ako majú,“ informuje Peter Kónya. 

Autori podrobne analyzujú prírodnú štruktúru okolitej krajiny – od geografie, cez klimatické pomery, vodstvo, pôdu po živočíšnu ríšu. V ďalších piatich kapitolách sa postupne venujú histórii Prešova od prvého osídlenia jeho územia v praveku, keď podrobne spracúvajú dejiny archeologického výskumu regiónu, táboriská lovcov a zberačov, historické etniká v regióne až po osídlenie územia na prelome stredoveku a podrobné zmapovanie života v Prešove v 16., 17. a 18. storočí.  

Za koniec prvého dielu sme zvolili rok 1790, ktorý je tradičným koncom raného novoveku v uhorských podmienkach, kam aj Prešov patril počas svojej stáročnej histórie. Je koncom obdobia osvietenského absolutizmu, teda uzatvára jednu významnú epochu v dejinách celej habsburskej monarchie,“ vysvetlil Kónya. Knihu Dejiny Prešova 1 bude dostupná v Mestskom informačnom centre Prešov.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Prešov