Počas pravidelnej jarnej údržby tunelov v Prešovskom kraji bude uzavretý na tri dni tunel Branisko


Foto: Počas pravidelnej jarnej údržby tunelov v Prešovskom kraji bude uzavretý na tri dni tunel Branisko Foto: NDS

Počas jarných a letných mesiacov Národná diaľničná spoločnosť zrealizuje pravidelnú jarnú údržbu v diaľničných tuneloch Sitina, Horelica, Šibenik, Bôrik, Svrčinovec, Poľana, Branisko a Považský Chlmec. Národná diaľničná spoločnosť má v správe viacero diaľničných tunelov jedno a dvojrúrových, ktoré sa nachádzajú v intraviláne a aj extraviláne obce.

Pravidelná jarná údržba v tuneloch bude v Prešovskom kraji prebiehať nasledovne:

  • D1 - Tunel BRANISKO  - 12.05. (od 08:00 h) – 15.05. (do 18:00 h) 

5 dôvodov, prečo počas údržby tunelov NDS zatvára tunely kompletne:

1. Technologické celky ako vetranie tunela, napájanie vysokého napätia, dopravné značenie, osvetlenie sú projektované na jednosmernú premávku. V prípade vybavenia každého tunela pre občasné zavedenie obojsmernej dopravy v jednej z tunelových rúr by sa vytvárali zvýšené náklady už pri výstavbe tunela ako aj pri doživotnej údržbe a následnej výmene technologických celkov s ohľadom na životnosť technológie.

2. Počas jarnej/jesennej údržby tunela sa vykonávajú aj zásahy do technológie, ktoré ovplyvňujú aj premávku v dočasne obojsmernej tunelovej rúre, napr. výmena technologických celkov po životnosti.

3. V prípade mimoriadnej udalosti v tunelovej rúre by verejnosť unikala cez tunelovú rúru, ktorá by bola v údržbe. Počas údržby sa okrem umývania stavebných častí tunela servisujú aj nestavebné technológie, ktoré sa nachádzajú v šachtách pod chodníkmi, tzn. že hrozí pád unikajúcich osôb do šácht.

4. Zabezpečenie dopravného značenia pri presmerovaní dopravy do jednej tunelovej rúry vyžaduje uzatvorenie predmetnej tunelovej rúry, do ktorej sa má presmerovať doprava a následne opätovné uzatvorenie pri odstraňovaní dopravného značenia, čo by vyvolalo neprimerané časové zdržanie a aj náklady.

5. V súčte všetkých faktov je veľmi podstatné, že všetky plánované uzávery tunelov vykonávame v čase najnižšej intenzity, tj.  v noci alebo počas víkendov a sviatkov.  

Prečítajte si viac:


Zdroj: NDS