Kuriozita - okresná prokuratúra žaluje okresné policajné riaditeľstvo


Foto: Kuriozita - okresná prokuratúra žaluje okresné policajné riaditeľstvo

Naozaj kuriózna situácia nastala medzi dvomi štátnymi inštitúciami, ktoré sa budú súdiť. Konkrétnejšie okresná prokuratúra v Prešove podala žalobu na okresné policajné riaditeľstvo, v ktorej žiada o zrušenie policajného rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 20 eur. Rozhodnutie je pritom staré dva roky.

Pokuta bola zaplatená

V celom prípade ide o to, že poriadková polícia udelila Markovi Ivaneckému (41) pokutu vo výške 20 eur za nepodrobenie sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do určeného termínu. „Pokutu som riadne zaplatil. Ale netušil som, že tým sa vec neuzavrela,“ nechápavo vysvetľuje Ivanecký. Po dvoch rokoch vydal prokurátor protest proti rozhodnutie o pokute, tomu policajti z okresu nevyhoveli.

Polícia postupovala v súlade so zákonom

„Postupovali sme v súlade s platnou legislatívou,“ reagoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Žalobu navrhujú zamietnuť. Je teda na súde, na čiu stranu sa postaví. Prípad budeme sledovať a sami sme zvedaví, ako sa súdny spor medzi dvoma štátnymi inštitúciami vyrieši.

Miesto: -
Dátum: 16.02.2015


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy