Krajské múzeum v Prešove - čo nás čaká v marci?


Foto: Krajské múzeum v Prešove - čo nás čaká v marci?

Pozrite si zoznam výstav a stálych expozícií, ktoré nám v marci ponúkne Krajské múzeum v Prešove. Na svoje si prídu milovníci zvierat či tradičnej drevenej architektúry. Zaujme určite aj kolekcia vyše 200 historických fajok vyrobených z rôznych materiálov.

Aktuálne podujatia a výstavy

(1.10.2013 – 31.3.2015)
Vtáctvo Prešovského okresu

Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea
v Prešove.

(22.1.2015 – 15.3.2015)
Rybárstvo na Východnom Slovensku

Výstava realizovaná v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach.


(26.3.2015 – 3.5.2015)
Michal Smetanka a jeho zbierka ľudových hudobných nástrojov

Výstava prezentuje zberateľskú aktivitu známeho pedagóga, výrobcu hudobných nástrojov, hudobného interpreta i skladateľa a prevádzkovateľa súkromného Múzea ľudových hudobných nástrojov v obci Brutovce, Michala Smetanku.


(19.3.2015 – 19.4.2015)
Drevená architektúra na Slovensku

Výstava prevzatá z Mestského múzea v Stropkove.


(19.3.2015 – 31.5.2015)
Nemé spoločníčky. Historické fajky zo 17.- 20. storočia

Výstava prezentuje jedinečnú kolekciu vyše 200 historických fajok vyrobených z hliny, dreva, porcelánu i morskej peny a predmetov súvisiacich s fajčením.


(26.2.2015 – 22.3.2015)
Jozef Palášthy in memoriam – výber z umeleckej tvorby

Výstava prezentujúca umeleckú tvorbu prírodovedca RNDr. Jozefa Paláštyho, CSc. je spomienkou na bývalého riaditeľa Krajského múzea v Prešove.

Stále expozície
1. Historické zbrane – vývoj zbraní od najstarších čias až po 20. storočie.
2. Historické hodiny – pohľad na remeselno-umelecké stvárnenie hodín.
3. Prešov v dejinách od 9. – 19. storočia (vznik, rozvoj a postavenie mesta, historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru – napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou).
4. 100 rokov korunovej meny.
5. Historický nábytok a bytové doplnky – dokumentuje úroveň bývania mestskej vrstvy.
6. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani – venované histórii výroby čipiek v tomto regióne.
7. Z pokolenia na pokolenie – národopisná expozícia, prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša.
8. Salašníctvo na Šariši – obraz tradičného spôsobu chovu oviec.
9.  Z dejín hasičstva na Slovensku
10.  Zima na Šariši
11.  Neživá príroda

Expozície sú prístupné verejnosti:
pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 9.00 hod. –17.00 hod.
sobota: voľný deň
nedeľa: 14.00 hod. – 18.00 hod.
www.muzeumpresov.sk

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €

Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

zdroj: Krajské múzeum v Prešove

Prečítajte si viac: