Slovenskí archeológovia ocenili hanušovský Archeopark


Foto: Slovenskí archeológovia ocenili hanušovský Archeopark

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou získalo výročnú cenu Slovenskej archeologickej spoločnosti za rok 2014 za „významné popularizačné a edukatívne aktivity približujúce širokej verejnosti archeologické dedičstvo regiónu vybudovaním archeologického múzea v prírode Archeopark - živá archeológia“. Cenu si 15. apríla v Nitre prevzala riaditeľka múzea Mária Kotorová-Jenčová z rúk predsedníčky Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS) Eleny

„Toto prestížne ocenenie je výrazom uznania práce nášho múzea pri popularizácii najstarších dejín východného Slovenska v inovatívnom a interaktívnom prostredí archeoparku, jedinečnom živom archeologickom múzeu. Odborníci, združení v profesijnej organizácii archeológov Slovenska, udelením ceny ocenili, že múzeu v Hanušovciach sa podarilo realizovať to, čo na Slovensku v takejto podobe - ako živého a udržiavaného organizmu - nemá obdobu,“ uviedla M. Kotorová-Jenčová.

V prajnej kolegiálnej atmosfére poďakovala za ocenenie, ktoré je pre hanušovských múzejníkov veľkou vzpruhou a podporou, a predstavila členom SAS archeopark, jeho genézu, súčasný vzhľad a možnosti.

„Zážitkovým vzdelávaním, ktoré archeopark vynikajúco umožňuje, chceme dosiahnuť to, že si verejnosť bude naše kultúrne dedičstvo, často namáhavo odkrývané spod nánosov čias, viac ceniť, pretože ho bude poznať a bude mu rozumieť,“ pripomenula riaditeľka.

Význam ocenenia pre Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou dokresľuje aj skutočnosť, že druhým oceneným počinom roku 2014 bola medzinárodná aktivita - výstava hrobky Tutanchamóna na Slovensku. Vybudovanie archeoparku v Hanušovciach je teda v očiach slovenskej archeologickej obce rovnako významnou aktivitou, ako prezentácia jedného z najunikátnejších svetových archeologických objavov 20. storočia.

Výročná cena SAS za rok 2014 je pre Vlastivedné múzeum satisfakciou za námahu a obetavosť pri realizácii myšlienky archeoparku a zároveň záväzkom, aby toto archeologické múzeum v prírode skutočne žilo – činnosťou, ale najmä aktivitami samotných návštevníkov.

„Širokú verejnosť pozývame na návštevu oceneného archeoparku kedykoľvek v pracovný deň (návštevu je pred letnou sezónou potrebné vopred ohlásiť), predovšetkým však na dve veľké podujatia: 30. apríla, kedy sa uskutoční medzinárodný slovensko-poľský workshop pravekých a včasnostredovekých remesiel a bojových techník a 16. mája na archeofestival Tisícročia za palisádou, ktorý potrvá do neskorých večerných hodín v rámci Noci múzeí,“ pozýva do Hanušoviec Mária Kotorová-Jenčová.

Miesto: -
Dátum: 21.04.2015