Bosch spúšťa výrobu v Prešove. Zamestnanci sa do závodu dostanú aj linkou MHD