JUDR. Dušan Remeta - advokát

Masarykova 2, 080 01, Prešov
0915 919 583

Advokátska kancelária - občianske, trestné, rodinné, pracovné, obchodné a správne právo. Právne poradenstvo.




Reklama



Prevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.