Krajské múzeum v Prešove predstaví svoju novú marketingovú značku, logo, web stánku Tripolitana


Foto: Krajské múzeum v Prešove predstaví svoju novú marketingovú značku, logo,  web stánku Tripolitana Foto: Krajské múzeum Prešov

Krajské múzeum v Prešove je od 1. januára 2017 celkom spojeným z dvoch múzeí – pôvodného Krajského múzea v Prešove a Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. Zlúčením s Múzeom v Hanušovciach, v súčasnosti pôsobí v troch mestách (a troch okresoch – Prešov, Vranov n. T. a Stropkov). Názov Krajské múzeum v Prešove už nevystihoval skutočný geografický zásah múzea a nevypovedal o jeho zameraní.

Názov Krajské múzeum v Prešove už nevystihoval skutočný geografický zásah múzea a nevypovedal o jeho zameraní. Preto sme pri tvorbe novej web stránky „veľkého“ Krajského múzea hľadali aj marketingovú značku, ktorou by sa toto múzeum predstavilo verejnosti a bolo dostatočne čitateľné. Popri rôznych iných nápadoch zvíťazil návrh nášho pracovníka Dr. Mariána Čurného TRIPOLITANA. Nesie v sebe istú dávku tajomstva, odkaz na históriu a fakt, že sa týka troch miest, v ktorých má múzeum svoje prezentačné i výskumné pracoviská. Predstavuje jednotu múzea a zároveň poskytuje dostatok slobody a samostatnosti pre jeho zložky,“ uviedla Mária Kotorová, riaditeľka múzea. 

V roku 2017 múzeum zadalo tvorbu loga, web stránky, zaobstarali turistické známky pre všetky destinácie.

To všetko by sme chceli predstaviť na prezentačnom podujatí, ktoré sme pripravili 28.3.2018 o 16. hod. v Rákociho paláci v Prešove. Zároveň tak chceme predstaviť celé múzeum TRIPOLITANA, ktoré nesie naďalej oficiálne pomenovanie Krajské múzeum v Prešove, ale ktoré zahŕňa aj Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach a Kaštieľ Stropkov.Podporiť jednotlivé naše organizačné jednotky v turistickom ruchu by mali aj turistické známky. Doteraz mal svoju turistickú známku iba Kaštieľ Hanušovce. V súčasnosti púšťame do sveta turistickú známku Rákociho paláca, Archeoparku Hanušovce a Kaštieľa Stropkov. Turisti môžu takúto známku získať iba na daných miestach, musia ich teda navštíviť,“ pokračuje Mária Kotorová. 

Hlavnými publikáciami z roku 2017 sú obnovené Nové obzory (tematicky zamerané na Prešov v priestore a čase) a populárno-vedecká publikácia Príbehy zastaveného času. „Okrem týchto titulov, podporených Fondom na podporu umenia, predstavíme aj 5 malých publikácií spojených s workshopmi v Archeoparku Hanušovce o kameni, hline, skle, textile a bronze – materiáloch, s ktorými sa v Archeoparku pracuje. Publikácie a workshopy boli tiež podporené FPU. A napokon, prostredníctvom katalógov si pripomenieme dve úspešné minuloročné výstavy 770 – Prešov – mesto v srdci Európy a Svet dobovej reklamy. Verím, že prezentačné podujatie za účasti autora loga a web-stránky p. Tomáša Redlingera a editorov všetkých publikácií zaujme našich návštevníkov. Pre prípadný záujem médií sme vyhradili čas od 15.30 hod. na malú tlačovú konferenciu,“ dodala Mária Kotorová.

Miesto: Rákociho palác, Prešov
Dátum: 28.02.2018 - 16:00


Prečítajte si viac:


Zdroj: Krajské múzeum Prešov