Vysokú školu má každý, odlíšte sa a získajte uznávaný profesný titul MBA


Foto: Vysokú školu má každý, odlíšte sa a získajte uznávaný profesný titul MBA Foto: CBS

Vysoké školy produkujú množstvo absolventov, z ktorých až tretina nie je kvalitne pripravená na pracovný trh. Študentom chýba požadovaná prax, vedomosti, pracovné návyky. Mnoho študentov študuje len za účelom získania titulu, pretože majú pocit, že im to v kariére pomôže. Máte vysokú školu a odpovedáte na zaujímavý inzerát s ponukou práce? Máte čím zaujať personalistu? Máte sa čím odlíšiť od konkurencie? V dnešnom svete len vysoká škola nestačí. Tú má už skoro každý. Ak chcete viac, ak sa chcete odlíšiť potom práve vy ste vhodný na štúdium MBA.

Master of Business Administration (skratka MBA) je medzinárodne uznávaným profesným titulom. MBA programy predstavujú postgraduálne vzdelávanie, ktoré poslucháčom prinášajú poznatky a najnovšie trendy zo sveta moderného manažmentu a riadenia. Vďaka interaktívnej forme sa študenti učia inovatívnym spôsobom riešiť praktické problémy na modelových, ale aj reálnych situáciách z vlastnej praxe. Pýtate sa prečo by ste po 5. rokoch na vysokej škole mali znova sadnúť do školských lavíc a učiť sa? Netreba si mýliť klasické štúdium so štúdiom MBA. Pri MBA sa kladie dôraz na prax, preberajú sa reálne otázky z prostredia podnikov.

Nespornou výhodou je interaktívna forma, kde si študenti s lektorom aktívne precvičujú a zdokonaľujú svoje prezenčné zručnosti, písomný aj verbálny prejav. Výučba prebieha distančnou formou, čo znamená že študenti nie sú obmedzovaní rozvrhom a nutnosťou učiť sa podľa rozvrhu, ale všetky materiály nájdu vo svojom konte a učia sa tak kedy im to čas dovolí. Nad rámec odporúčaných prednášok sa študenti majú možnosť zúčastniť workshopov na zaujímavé témy, stretnutí s významnými osobnosťami z oblastí manažmentu a pod. Štúdium MBA trvá jeden rok a je rozdelené do dvoch semestrov, počas ktorých si študenti prejdú viacerými modulmi. Na výber je naozaj čokoľvek. Od manažmentu, účtovníctva, cez zdravotníctvo, marketing či financie. Dverami Cambridge Business School vyšlo už niekoľko spokojných absolventov, ktorí sú dôkazom toho, že MBA je naozaj prínosné a pomáha v kariére. Titul MBA deklaruje vaše znalosti a zručnosti, a práve to vás bude robiť odlišnými či už v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore. Absolventi spomínanej vzdelávacej inštitúcie potvrdzujú, že vo výberových konaniach boli uprednostnení práve pred uchádzačmi, ktorí mali v životopise uvedenú iba vysokú školu.

Ak ste už zažili odmietavý postoj zo strany prípadného zamestnávateľa, potom je teraz ten správny čas chcieť viac. Viac môžete mať už za jeden rok. Pretože toľko trvá štúdium MBA na Cambridge Business School a presne jeden rok vám bude stačiť aby ste sa na pohovoroch odlíšili od iných.

Všetky dôležité informácie, termíny začiatku výučby, recenzie, ako aj programy MBA štúdia nájdete na www.cambschool.sk

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: PR CBS