Program Krajského múzea v Prešove na február


Foto: Program Krajského múzea v Prešove na február

Vo februári nás čaká okrem stálych expozícii aj niekoľko dočasných, pozrite si preto kompletný program Krajského múzea v Prešove na mesiac február.


(1.10.2013 – 28.2.2015)
Vtáctvo Prešovského okresu
Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea
v Prešove.

(22.1.2015 – 22.2. 2015)
LÍNIA – TVAR- KOMPOZÍCIA
Výstava výtvarných prác žiakov II.A triedy SOŠ Podnikania umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru a partnerskej školy z Ústí nad Orlicí z Českej republiky z medzinárodného maliarskeho plenéru.


(15.1.2015 – 15.3. 2015)
Rybárstvo na Východnom Slovensku
Výstava realizovaná v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom.

Stále expozície
1. Historické zbrane – vývoj zbraní od najstarších čias až po 20. storočie.
2. Historické hodiny – pohľad na remeselno-umelecké stvárnenie hodín.
3. Prešov v dejinách od 9. – 19. storočia (vznik, rozvoj a postavenie mesta, historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru – napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou).
4. 100 rokov korunovej meny.
5. Historický nábytok a bytové doplnky – dokumentuje úroveň bývania mestskej vrstvy.
6. Dejiny čipkárstva v Soľnej bani – venované histórii výroby čipiek v tomto regióne.
7. Z pokolenia na pokolenie – národopisná expozícia, prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša.
8. Salašníctvo na Šariši – obraz tradičného spôsobu chovu oviec.
9.  Z dejín hasičstva na Slovensku
    10.  Zima na Šariši
    11.  Neživá príroda

Expozície sú prístupné verejnosti:
pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 9.00 hod. –17.00 hod.
sobota: voľný deň
nedeľa: 14.00 hod. – 18.00 hod.

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €
Vstupné na jednotlivé výstavy :  0,50 €

zdroj: Krajské múzeum v Prešove


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu