Najnovšia publikácia Krajského múzea v Prešove, Dessewffy–zabudnutý rod. Hanušovské panstvo


Foto: Najnovšia publikácia Krajského múzea v Prešove, Dessewffy–zabudnutý rod. Hanušovské panstvo Foto: Krajské múzeum Prešov

Krajské múzeum v Prešove – Tripolitana – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n. T. predstavuje najnovšiu monografiu Dessewffy – zabudnutý rod.Hanušovské panstvo. Publikácia je vydaná v rámci projektu Fondu na podporu umenia Dessewffy – zabudnutý rod, ktorý umožnil aj vytvorenie novej expozície, zameranej na prezentáciu originálnych predmetov súvisiacich so staviteľmi a pôvodnými majiteľmi barokového (tzv. Veľkého) kaštieľa v Hanušovciach n. T. - rodinou Dessewffy.

Obsahom množstva portrétov a iných umeleckohistorických predmetov a fotografií zo zbierok hanušovského múzea či partnerských inštitúcií a súkromných zbierok, ktoré sú v prevažnej väčšine súčasťou expozície, zastupuje publikácia tiež úlohu katalógu tejto novej múzejnej expozície.  Autorom publikácie a expozície je odborný pracovník a vedúci pracoviska Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce n. T. Ing. Samuel Bruss.

Publikácia obsahuje 5 kapitol. Prvá je venovaná dejinám mestečka Hanušovce, druhá pojednáva o dejinách rodu Dessewffy od ich počiatku až po získanie hanušovského panstva. Náplňou tretej kapitoly sú dejiny barokového kaštieľa v Hanušovciach v spojení s jeho staviteľmi a vlastníkmi od 30. rokov 18. storočia po 40. roky 20. storočia. Dejiny samotnej hanušovskej vetvy rodu Dessewffy a architektúra barokového kaštieľa v spojitosti s prírodno-krajinárskym parkom sú predstavené v posledných dvoch kapitolách publikácie.

Medzi jedinečnými exponátmi expozície zvlášť vynikajú dary získané od Marty Mitrovej, rod. Dessewffy, potomka kamenickej vetvy z marhanskej línie rodu, ktorá múzeu darovala stovky osobných predmetov svojej rodiny. Publikačne sú prvýkrát zverejnené práve v prezentovanej knihe. Asi najvýznamnejšou ucelenou zbierkou je však samostatne inštalovaná spálňa rodiny Dessewffy z 2. polovice 19. storočia. Túto akvizíciu nadobudlo múzeum kúpou.

Publikácia je vyjadrením snahy prezentovať pamiatky staviteľov a bývalých majiteľov barokového kaštieľa v Hanušovciach n. T., ktorým sa takto istým spôsobom spláca morálny dlh zo strany súčasných užívateľov kaštieľa – múzea Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n.T. – súčasti Tripolitany – Krajského múzea v Prešove. Možno aj preto autor publikácie uvádza v jej úvode venovanie „Márii, Jánovi a Marte Dessewffy z Černeku a Kamenice, ich rodičom Mikulášovi Dessewffy a Márie Gundelfingen z Krompách a Veľkej Idy, za to, čo si museli v rokoch 1945 – 1989 vytrpieť a že územie bývalého Československa nikdy neopustili.


Prečítajte si viac:


Zdroj: Krajské múzeum Prešov