Prešovský kraj podporí projekty v regióne sumou 663 tisíc eur, uzávierka žiadosti je 13. apríla 2018


Foto: Prešovský kraj podporí projekty v regióne sumou 663 tisíc eur, uzávierka žiadosti je 13. apríla 2018 Foto: PSK

Na marcovom zasadnutí schválili prešovský poslanci výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií pre rok 2018 s upravenými podmienkami. Oproti minuloročných grantoch, kde sa po úpravách prerozdelilo 467 tisíc eur, bolo z rozpočtu krajskej samosprávy aktuálne vyčlenených 663 tisíc eur. O rozdelení 594 400 eur rozhodnú poslanci, sumu 68 600 eur bude mať k dispozícii predseda PSK Milan Majerský. Zmenila sa aj spodná hranica poskytnutej dotácie, po novom je minimálna výška 500 eur, maximálna 5 000 eur na jeden projekt. Pri programe 1, podprograme 1.3 (Športový reprezentant) je horná hranica 12 000 eur. 

Prešovský kraj má najviac obcí zo všetkých žúp, preto je dôležité, aby peniaze putovali aj do najmenších obcí. Mnohé z nich nemajú inú možnosť organizovať kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie. Nemajú sponzorov, výrobné podniky a donorov, ktorí by zafinancovali akúkoľvek aktivitu. Preto je tu Prešovský samosprávny kraj, ktorý má byť akcelerátorom týchto podujatí a aktivít v jednotlivých okresoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Dotácie z rozpočtu krajskej samosprávy pôjdu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti. Grantová výzva je zameraná na tri programy – šport, kultúru a sociálne služby. Úspešný žiadateľ môže dotačné peniaze použiť na bežné, ale aj investičné účely. Preukázať však musí spolufinancovanie vo výške 20% z celkovej výšky schváleného projektu. Uzávierka podania žiadostí je do 13. apríla 2018.

Záujemcovia, ktorí chcú získať financie pre svoju aktivitu, musia predložiť svoje žiadosti na Úrad PSK v Prešove do 13. apríla. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov (s výnimkou programu 1, podprogramu 1.3 ) budú prideľovať komisie zložené z poslancov, ktoré kopírujú jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja. Zastupiteľstvo prerozdelené peniaze a  úspešných žiadateľov schváli do konca júna. Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa a ukončený do 30. novembra 2018,“ informuje Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK.

Všetky potrebné informácie a žiadostí o poskytnutie dotácie sú zverejnené na webovom portáli krajskej samosprávy - www. po-kraj.sk. Záujemcovia tam nájdu všetky potrebné tlačivá tlačivá aj zoznam potrebných príloh.

Prečítajte si viac:Zdroj: PKS