FOTO: Počas marca inšpektori skontrolovali viaceré prevádzky potravín. Aké nedostatky zistili?


FOTO: Počas marca inšpektori skontrolovali viaceré prevádzky potravín. Aké nedostatky zistili?
Galéria: 27 fotiek
Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Počas celého marca sa inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ zamerali na masívne kontroly potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Celkovo ich vykonali 3 800. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Kontroly prebehli u 1 122 právnych subjektoch a 1 835 prevádzok. Pri 220 z nich sa zistilo 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby inšpektori vykonali 83 úradných kontrol, počas ktorých sa zamerali na 47 právnych subjektov a 66 prevádzok. V rámci nich sa zistilo 18 nedostatkov.

Najviac nedostatkov sa týkalo hygieny predaja, technologických zariadení, pracovných pomôcok, budov a prevádzok. Druhú kategóriu tvorilo označenie výrobkov. Okrem toho sa inšpektori zamerali na nedostatky v dokumentácii, neplnenie opatrení, nevyhovujúce výrobky, predaj po dátume spotreby či neregistrované subjekty.

Za zistené nedostatky inšpektori uložili opatrenia v podobe odstránenia nedostatkov na mieste či 56 blokových pokút. Ich celková výška dosahovala sumu 3 460 eur.


Závažnejšie nedostatky sa riešili v správnom konaní prostredníctvom uloženia opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. Za sledované obdobie nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní v sume 111 050 eur. Najvyššia pokuta predstavovala 25-tisíc eur.

Kontroly prebiehali aj v rámci čerstvosti ovocia a zeleniny. Vykonalo sa celkovo 214 kontrol, pričom pri 28 sa zistili nedostatky. Inšpektori sa najviac zamerali na maloobchodné jednotky, kde vykonali 197 kontrol. Okrem nich kontroly prebiehali aj v rámci veľkoobchodných skladov či prvovýrobcov.

Z celkového počtu 1 331 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných alebo všeobecných noriem 54 plodín. Predajcovia sa nevyhli ani pokutám. Ich celková suma tvorila 8 450 eur.

Počas víkendov inšpektori vykonali 22 kontrol čerstvosti plodín v supermarketoch a hypermarketoch. Zo 149 hodnotení v šiestich prípadoch označili plodiny za nevyhovujúce, čo predstavovalo 4 % nevyhovujúcich plodín v hmotnosti 51,67 kilogramov. Celkom bolo hodnotených 39 druhov ovocia a zeleniny.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: