Droga Heba, ktorá sa šíri na východe sa na Slovensko dostáva z Maďarska, informuje polícia


Foto: Droga Heba, ktorá sa šíri na východe sa na Slovensko dostáva z Maďarska, informuje polícia Foto: ilustračné

Polícia Slovenskej republiky informuje o droge “herba”, ktorá sa šíri na juhovýchodným Slovensku. Droga má formu sušenej a chemicky upravenej rastliny. V Kráľovskom Chlmci droga zabíjala, nájdený tu bol 25-ročný muž bez známok života.

Polícia prináša všetky informácie o tejto droge a činnosti polície v tejto veci:

  • výskyt tejto látky evidujeme posledné dva roky v okrese Trebišov
  • na Slovensko sa dostáva z Maďarska
  • podieľame sa na úspešných akciách maďarskej polície proti miestnym dílerom
  • podľa zákona nie je užívanie tejto látky trestné (rovnako ako v prípade toluénu)
  • policajti realizovali prípady podozrenia z trestnej činnosti vo viacerých prípadoch
  • nikdy sme nezaznamenali indície o užívaní tejto drogy osobami vo veku 6 až 8 rokov, ako bolo prezentované v médiách
  • za posledné tri roky sme nezaznamenali trestné oznámenie v súvislosti so šírením tejto drogy
  • všetky aktivite polície boli vykonané na základe operatívno-pátracej činnosti
  • pre políciu je z procesného hľadiska dôležité dostať ľudí, ktorí túto drogu rozširujú a získať k tomu svedecké výpovede, čo je ťažšie oproti prípadom iným drogám, ktorých požívanie je trestné 

Polícia v regiónoch naďalej a sústavne organizuje preventívne aktivity pre mladistvých a školákov, kde sa im snaží vysvetľovať katastrofické následky užívania akejkoľvek drogy.

Zároveň naďalej budú vykonávať vlastné aktivity voči osobám, ktoré novú drogu rozširujú. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť môžete oznámiť linke 158.Zdroj: Polícia Slovenskej republiky