Zimný štadión v Prešove sa zatiaľ multimediálnej kocky nedočká. Mesto zrušilo verejnú súťaž


Foto: Zimný štadión v Prešove sa zatiaľ multimediálnej kocky nedočká. Mesto zrušilo verejnú súťaž Foto: Mesto Prešov

Mesto Prešov ako obstarávateľ zrušil verejnú súťaž na zabezpečenie multimediálnej kocky na Zimnom štadióne v Prešove. Informovala o tom facebooková stránka Za šport v meste Prešov.  

Na tento projekt dostalo mesto vďaka programu Prešovského samosprávneho kraja, Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - kapitálové (investičné) výdavky, dotáciu vo výške viac ako 138-tisíc eur. Mesto Prešov podalo žiadosť 31. marca 2022, podľa informácií uverejnených v informačnom dokumente projektu má byť termín realizácie aktivít projektu od júla 2022 do októbra 2022. 

Dokument informujúci o zrušení postupu zadávania verejného obstarávania bol na oficiálnej stránke Úradu pre verejné obstarávanie publikovaný 26. júla 2023. Podľa informácií uverejnených v dokumente súťažných podkladov pre multimediálnu kocku mala ponuka na predkladanie ponúk uplynúť 31. júla 2023 o 10:00 hod. Sprístupnenie elektronických ponúk v Informačnom systéme Verejného obstarávania sa malo uskutočniť 31. júla 2023 o 10:30 hod. Oznámenie o zrušení postupu zadávania verejného obstarávania informuje o tom, že verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania identifikoval možný konflikt záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodárnu súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

„Vzhľadom na fakt, že verejný obstarávateľ nebol schopný tento konflikt záujmov eliminovať, rozhodol sa na základe § 57 ods. 2 predmetné verejné obstarávanie zrušiť,“ uvádza v oznámení Úrad pre verejné obstarávanie. 

Následne má dôjsť k úprave technického riešenia predmetu zakázky a verejným obstarávateľom bude vyhlásené nové verejné obstarávanie postupom prislúchajúcim finančným limitom v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: