Primátori a starostovia rokovali s vedením Prešovského kraja o rozvoji subregiónov


Foto: Primátori a starostovia rokovali s vedením Prešovského kraja o rozvoji subregiónov Foto: Prešovský samosprávny kraj

Primátori a starostovia sa zišli na rokovaní s prešovskou krajskou samosprávou. Cieľom stretnutia bolo priblížiť možnosti a príležitosti pre ďalší rozvoj subregiónov – Spiša, Šariša a Horného Zemplína. Rokovania sa zúčastnili štyri stovky zástupcov miest a obcí. 

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, hlavnou témou boli priority PSK so zameraním na nové programové obdobie 2021 – 2027 a Integrovanú územnú stratégiu, v rámci ktorej bolo Prešovskému kraju pridelených z programu Slovensko 286 miliónov eur.

Rokovania sa týkali aj dopravy či rekreačného potenciálu Domaše

„Plánované aktivity sú zamerané na rozvoj udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy, teda na podporu cyklodopravy, budovanie prestupných terminálov a záchytných parkovísk, ale aj na zelené témy či na komplexný integrovaný rozvoj komunít, ako je dobudovanie komunitných centier a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila Daša Jeleňová. 


Ako ďalej doplnila, plánovanými aktivitami chcú tiež prispieť k rozvoju rekreačného potenciálu Domaše a kultúrno-poznávacieho turizmu, k optimalizácii nakladania s odpadmi, ako aj k inteligentnému riadeniu a správe miest a obcí.

Na stretnutí boli zároveň predstavené energetické plánovanie v regiónoch aj nové možnosti energetických spoločenstiev, programy cezhraničnej spolupráce, územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre s víziou na obdobie rokov 2024 – 2028 a grantové nástroje prešovskej krajskej samosprávy. Tie predstavujú v tomto roku sumu štyri milióny eur.  

Kraj pripravuje Talentcentrum

„V oblasti stredného odborného školstva kraj pripravuje vznik Talentcentra s odbornými kapacitami, IT simulátormi a virtuálnou kapacitou, a to v novovytvorených priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Stane sa krajským centrom pre kariérne poradenstvo a profesijnú orientáciu a napomôže identifikovať predpoklady žiakov základných škôl,“ uviedla Daša Jeleňová.

Prvýkrát sa platforma pre spoluprácu a výmenu informácií medzi krajskou samosprávou a primátormi i starostami uskutočnila minulý rok.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: