Cestári opravia 48 havarijných úsekov v Prešovskom kraji, vyčlenených je 12 miliónov eur


Foto: Cestári opravia 48 havarijných úsekov v Prešovskom kraji, vyčlenených je 12 miliónov eur Foto: ilustračné

Na opravy ciest, mostov a zosuvov Prešovský samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku 12 miliónov eur. Plánuje zrekonštruovať 48 havarijných úsekov v dĺžke 60 kilometrov. Finančné prostriedky pre jednotlivé okresy boli rozdelené podľa podielu spravovanej dĺžky ciest a úsekov, ktoré sú najkritickejšie.

Zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja sme vyčlenili na rekonštrukcie približne 12 miliónov eur, čo pokryje najnutnejšie, z nášho pohľadu aj najproblematickejšie cestné úseky v kraji. Samozrejme, že to nestačí a preto musíme hľadať aj iné zdroje financovania hlavne z európskych štrukturálnych fondov,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Prešovský samosprávny kraj v rámci spravovanej siete komunikácií II. a III. tried s dĺžkou 2 445 kilometrov eviduje viac než 750 kilometrov ciest v tzv. 4. a 5. stupni, teda v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čo je takmer 31 % celkovej dĺžky.

„Aktuálnymi investičnými akciami sa z tejto výmery opraví 48 havarijných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 60 kilometrov. Vybrané rekonštrukcie sa budú realizovať najmä na cestách III. triedy, deväť úsekov v okresoch Humenné, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Snina, Vranov nad Topľou sú komunikáciami II. triedy,“ dodal predseda PSK.

Počas rekonštrukcie havarijných úsekov bude súčasne prebiehať aj modernizácia ciest cez operačné programy Európskej únie. 

„V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A boli úspešne finalizované tri projekty v slovensko- poľskom pohraničí v okresoch Prešov, Bardejov, Snina, Medzilaborce v hodnote viac ako 7,6 mil. eur. Pred realizáciou sú ďalšie dve veľké stavby – Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo – Bardejov- Svidník na TEN- T koridor za takmer 2,5 mil. eur aModernizácia cestného napojenia Pieninských národných parkov (2. etapa) za viac ako 3,5 mil. eur. Ďalšie financie kraj získal z Integrovaného operačného programu. V procese verejného obstarávania je aktuálne päť projekto modernizácie ciest za približne 20 miliónov eur,“ informuje Dáša Jeleňová, hovorkyňa PSK.

Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2018 podľa jednotlivých okresov :

okres Bardejov

 • Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie
 • Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské
 • III/3497 Kružľov - obec
 • III/3467 Chmeľov - obec
 • III/3520 Nižná Polianka - Ondavka
 • III/3507 Mihaľov
 • III/3485 Sveržov 

okres Humenné

 • II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Velopolie
 • II/554 Košarovce - Nižná Sitnica 

okres Kežmarok


 • III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP) 
 • III/3099 Holumnica - Ihľany (Jurské prieťah - oblasť SL) 

okres Levoča

 • III/3200 Dravce - Dlhé Stráže
 • III/3216 Bijacovce - Brezovica
 • III/3205 Križovatka cestou III/3204 – Pavľany 

okres Medzilaborce

 • Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - hranica okr. Stropkov
 • II/559 Borov - prieťah
 • prieťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce
 • III/3869 Krásny Brod – Rožkovce 

okres Poprad

 • II/534 Poprad križ. I/18 križ. D1 Poprad, Vysoké Tatry
 • III/3080 Poprad- Veľký Slavkov - Nová Lesná 

okres Prešov

 • III/3456 Pušovce - prieťah
 • II/546 Prešov - Vydumanec
 • III/3467 Chmeľov - obec
 • III/3426 Daletice - Jarovnice
 • III/3422 Štefanovce – spojka 

okres Sabinov

 • III/3177 Ražňany - Jarovnice
 • III/3177 Jarovnice - Hermanovce
 • III/3178 Ražňany - Uzovský Šalgov 

okres Snina

 • II/558 Stakčín - VN Starina
 • III/3886 Uličské Krivé - prieťah
 • III/3891 Stakčínska Roztoka – prieťah 

okres Svidník

 • III/3523 Rovné - Šarišský Štiavnik
 • III/3554 Dubová - Cígla
 • III/3542 Krajné Čierno 

okres Stropkov

 • III/3575 križovatka s cestou I/15 - Brusnica
 • III/3586 Vislava 

okres Stará Ľubovňa

 • Rekonštrukcia cesty III/3135 Šar. Jastrabie - Kyjov
 • III/3150 Plaveč - Andrejovka
 • III/3121 Jarabina - spojka
 • III/3147 Nová Ľubovňa - Kolačkov
 • III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa 

okres Vranov n/Topľou

 • Rekonštrukcia cesty III/3606 Bystré
 • Rekonštrukcia cesty III/3623 Kamenná Poruba - Davidov
 • Rekonštrukcia cesty III/3611 Rudlov
 • II/558 Továrne
 • III/3629 Holčíkovce - Ďapalovce
 • II/576 Vechec - Banské
 • III/3635 Malá Domaša - Detrík

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: PSK