FOTO: Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok, v súčasnosti má zapísaných 8100 študentov


FOTO: Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok, v súčasnosti má zapísaných 8100 študentov
Galéria: 4 fotky
Foto: Mesto Prešov

Prešovská univerzita v utorok 19. septembra slávnostne otvorila nový akademický rok. Ceremónia sa tento rok uskutočnila v historickej budove PKO Čierny orol za prítomnosti takmer 450 hostí. Okrem univerzitných zamestnancov a študentov sa podujatia zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských aj zahraničných univerzít, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, zástupcovia cirkví, náboženských spoločností či podnikatelia.

Na začiatku slávnosti prebehol akt inaugurácie rektora, prorektoriek, prorektorov a šiestich novozvolených dekaniek a dekanov fakúlt univerzity. Rektor vo svojom príhovore vyzdvihol predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, ako je komplexná rekonštrukcia troch študentských domovov a začatie toho štvrtého. Podľa rektora najväčšou výzvou tohto roka bude komplexná rekonštrukcia budovy vysokoškolského areálu na Ulici 17. novembra a rozšírenie výučbových kapacít niektorých fakúlt. 

V rámci otváracej slávnosti roka sa udeľovala aj Cena rektora, ktorú získalo 26 zamestnancov univerzity za vedecký, umelecký alebo inovatívny prínos. Cenou rektora boli ocenení aj 13 študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu, a  rovnako aj tri katedrové webstránky. Výučba na Prešovskej univerzite bude v zimnom semestri prebiehať od 18. do 16. decembra. V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je aktuálne zapísaných takmer 8100 študentov, uvedený počet sa môže zmeniť, nakoľko prebieha dodatočný zápis niektorých študentov.
Prečítajte si viac:


Najnovšie správy