Prešov bude mať nové cyklotrasy v dĺžke 4 kilometre, pribudnú aj sčítače dopravy a cyklostojany


Foto: Prešov bude mať nové cyklotrasy v dĺžke 4 kilometre, pribudnú aj sčítače dopravy a cyklostojany Foto: Mesto Prešov

Ministerstvo investícií schválilo žiadosť mesta Prešov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu. Peniaze sa použijú na novú  cyklistickú infraštruktúru a jej doplnenie. Nanovo sa vybuduje celkovo 4,3 kilometra cyklotrás, ktoré budú zahŕňať štyri samostatné úseky.

Prvé dva nové pruhy sa vybudujú na Prostějovskej a Volgogradskej ulici, kde pribudnú na hlavnej ceste. Tretí úsek zadefinovaný ako cyklocestička na Levočskej ulici bude na existujúcom chodníku na Levočskej, v úseku od križovatky s ulicou Marka Čulena po križovatku s ulicou Obrancov mieru.

Navrhované opatrenie prepojí cyklistické pruhy na Sídlisku 3 s existujúcimi cyklotrasami na Levočskej za križovatkou s ulicou Obrancov mieru a na ulici Vlada Clementisa a Matice slovenskej. Posledným úsekom budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17. novembra, ktoré vybudujú na hlavnej ceste a čiastočne aj na Požiarnickej ulici.Objekt prepája existujúcu cyklocestu pozdĺž Torysy s Mlynským náhonom. Všetky prístupy z okolitých ciest budú riešené bezbariérovo, bez vyvýšených obrubníkov a pre chodcov budú taktiež bezbariérové a vyznačené varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich.

Mesto osadí v rámci projektu aj štyri sčítače dopravy a 50 cyklostojanov,  ktoré sa osadia v okolí hlavných objektov stavby. Jeden ščítač sa výnimočne umiestni na začiatočnom úseku Cykloželezničky. Po realizácii nových cyklotrás by sa mala zlepšiť bezpečnosť na cyklotrasách najmä v oblasti križovatiek a pri krížení s autami.  

Celkové výdavky projektu boli vypočítané na viac ako 608-tisíc eur. Z toho 577-tisíc eur získa mesto ako nenávratný finančný príspevok a zvyšok zafinancuje z vlastných zdrojov. Mestské zastupiteľstvo plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby počas tejto jesene. Cyklotrasy by sa mali začať realizovať začiatkom budúceho roka.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: