Počas vianočných prázdnin budú otvorené dve materské školy


Foto: Počas vianočných prázdnin budú otvorené dve materské školy Foto: Mesto Prešov

V dňoch 27.12, 28.12., 29.12.2017 budú počas vianočných prázdnin rodičom  k dispozícií dve prešovské materské školy. Mesto Prešov vychádza v ústrety rodičom, ktorým pracovné povinnosti nedovoľujú byť medzi vianočnými sviatkami so svojimi rodinami.

O deti bude postarané v dvoch materských školách, MŠ Fraňa Kráľa a MŠ Zemplínska. V týchto školách bude v uvedené dni riadna prevádzka od 6.00 h do 17.00 h. V prípade záujmu rodičov využiť túto službu je potrebné vopred nahlásiť meno dieťaťa riaditeľkám svojich MŠ, ktoré navštevujú.

Od 2. januára 2018 bude následne všetkých 20 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov otvorených podľa zvyčajného harmonogramu.Zdroj: Mesto Prešov