Mesto Prešov podporí zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Domácnosti dostanú vedierka


Foto: Mesto Prešov podporí zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Domácnosti dostanú vedierka Foto: Mesto Prešov

Mesto Prešov podporí zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nákupom a následnou distribúciou 10-litrových vedierok do všetkých prešovských domácností. Vedierka majú slúžiť ako prepravná nádoba kuchynského odpadu k zberným nádobám

Mesto odporúča umiestniť vedierko v blízkosti kuchynskej linky a dokúpiť si k nemu vhodný pachový filter a kompostovateľné sáčky, podľa potreby samotnej domácnoti. Ako uviedol primátor mesta František Oľha, cieľom je znížiť, v ideálnom prípade odstániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. 

„Ak sa netriedi a končí na skládkach, stáva sa takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Dobre vytriedený kuchynský bioodpad sa pritom dá ďalej využiť. Po spracovaní môže byť použitý napríklad ako hodnotný kompost alebo využitý na výrobu bioplynu a elektrickej energie,” dodal.


Pracovníci mestského úradu v súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov budú distribuovať tieto vedierka v bytových domoch mestskej časti Šváby. Jednotliví domoví dôverníci budú oslovení za účelom prevzatia 10-litrových vedierok pre všetky domácnosti, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých vchodoch bytového domu.

Ak sa v daný termín nebudú môcť domoví dôverníci zúčastniť prevzatia vedierok, poveria týmto svojho zástupcu. V priebehu roka 2024 sa tieto vedierka budú postupne distribuovať v rámci celého územia Prešova. Uvádza to mesto na internetovej stránke.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: