Na vianočných trhov v Prešovskom kraji hygienici nezistili žiadne závažné hygienické nedostatky


Foto: Na vianočných trhov v Prešovskom kraji hygienici nezistili žiadne závažné hygienické nedostatky Foto: Mesto Prešov

Pri tohotoročnej mimoriadnej kontrole vianočných trhov Úrad verejného zdravotníctva nezistil závažné hygienické nedostatky. Kontrola bola zameraná na predaj potravín, pokrmov a nápojov v stánkoch na vianočných trhoch, kontrola pokračuje aj naďalej počas celého trvania trhov. Spolu hygienici vykonali 646 kontrol, najviac v Žilinskom kraji- 130, v Košickom kraji - 123 a v Prešovskom - 120 kontrol. 

„Vyhovujúca úroveň hygieny a technické zabezpečenie je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol, ako aj spolupráce s organizátormi vianočných trhov, ktorých opakovane upozorňujeme na legislatívne požiadavky pri organizovaní hromadných akcií,“ uviedol Ján Mikas hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Nedostatky zistili hygienici v 28 zariadeniach, pri kontrolách v 7 krajoch, Prešovský kraj bol bez nedostatkov. Najvyššie percento zariadení s nedostatkami bolo v Trenčianskom kraji, kde zistili nedostatky v 4 zo skontrolovaných 25 zariadení. Naopak, v Žilinskom kraji boli nedostatky len v 3 z 85 skontrolovaných. Najčastejšie chyby hygienici nachádzali pri skladovaní potravín, v niektorých prípadoch bola u predajcov zistená nedostatočná prevádzková hygiena.Zdroj: uvzsr.sk