Na Sekčove bude vybudovaný 850 metrov dlhý cyklochodník, pribudne aj chodník pre nemotorovú dopravu


Foto: Na Sekčove bude vybudovaný 850 metrov dlhý cyklochodník, pribudne aj chodník pre nemotorovú dopravu Foto: ilustračné

Na sídlisku Sekčov pribudne cyklochodník, mesto na realizáciu získlalo dotáciu vo výške 105 000 eur. Vďaka nenávrátnému príspevku z Európskej únie bude vybudovaný obojsmerný cyklochodník pre cyklistov od ulíc L. Novomeského po Šalgovík v dĺžke takmer 850 metrov. V tejto lokalite bude súčasne vybudovaných vyše 272 metrov jednosmernej komunikácie na už existujúcej vozovke, ktorá bude iba pre nemotorovú dopravu a zároveň bude napojená už na existujúci cyklochodník čím vytvorí súvislú sieť cyklotrás mestskej funkčnej oblasti.

Mesto vlani už získalo dotáciu vo výške 1 463 000 eur na cyklocestu „Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa – I. etapa“, ktorá sa už začína realizovať. Rovnako boli podporené aj projekty cyklochodníkov “Mestska hala – Wilec horka” a “Masarykova” (medzi ulicami Kuzmányho a Hurbanistov ), kde sa s realizáciou začne v jarných mesiacoch tohto roka. Okrem toho je v procese hodnotenia aj projekt cyklochodníka na ulici Kúpeľnej (po areál VŠ). Zdroj: Mesto Prešov