Prešovská Základná umelecká škola Jána Pöschla oslávila 25 rokov založenia


Foto: Prešovská Základná umelecká škola Jána Pöschla oslávila 25 rokov založenia Foto: Mesto Prešov

Štvrtok 22. marca 2018 Základná umelecká škola Jána Pöschla oslávila 25 rokov od založenia. Talenty svoje umenie predstavili počas slávnostného koncertu v prešovskom Divadlo Jonáša Záborského. Pre narastajúci počet detí bola zrekonštruovaná materská škola na na Prostějovskej ulici a 28. augusta 1992 bola v týchto priestoroch slávnostne otvorená nová ZUŠ.

Od 1.septembra 1992 sa začala písať samostatná história ZUŠ na Prostějovskej ulici 36 v Prešove, ktorá pojala do svojho názvu aj meno významného prešovského hudobného skladateľa a dirigenta Jána Pöschla. Riaditeľom nového umeleckovzdelávacieho subjektu s 350 žiakmi sa stala PaedDr. Jaroslav Doležal. V roku 2004 sa stala ZUŠ Jána Pöschla plnoorganizovanou školou, teda do jej výchovno‑vzdelávacieho programu boli zaradené okrem dovtedy otvoreného hudobného odboru a výtvarný odbor, tanečný a literárnodramatický odbor,“ uviedol Jozef Hrušovský z Prešovských novín.

V roku 2010 sa rozrástla o elokované pracovisko na Bernolákovej ulici v Prešove, čím sa rozšíril aj počet žiakov vo výtvarnom odbore. Školský rok 2014/2015 začal nástupom nového vedenia ZUŠ Jána Pöschla. Jej riaditeľom sa stal Dr. Jozef Hrušovský, PhD. Pedagogický zbor školy tvorí cca 35 interných pedagógov a piati nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí sa podieľajú na chode, vzdelávaní a umeleckej výchove pre vyše 700 žiakov vo všetkých odboroch štúdia.

„Škola v roku 2014 spoluprácu so známym slovenským klaviristom Richardom Rikkonom a usporiadala v roku 2015 koncert pod názvom Talenty Prešova. Ako jediná ZUŠ‑ka na východnom Slovensku usporadúva cyklickú súťažnú prehliadku Prešovského a Košického samosprávneho kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská cimbalová struna. Súčasné vedenie ZUŠ Jána Pöschla nastúpilo v súlade s koncepčným rozvojom na cestu kvalitatívnej revitalizácie školy vo všetkých oblastiach,“ dodal Jozef Hrušovský.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov

Najnovšie správy