Prešovskí poslanci čiastočne vyhoveli návrhom z petície od obyvateľov z Terchovskej, Za Kalváriou a Dúhovej


Foto: Prešovskí poslanci čiastočne vyhoveli návrhom z petície od obyvateľov z Terchovskej, Za Kalváriou a Dúhovej Foto: Snímka z Google Maps

Mestský úrad v Prešove dostal 10. augusta petíciu od občanov, ktorá sa týka zlepšenia dopravy a bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za Kalváriou a Dúhová. Podpísalo ju 354 obyvateľov, ktorí v piatich bodoch žiadajú primátora a zároveň aj mestské zastupiteľstvo o upokojenie dopravy na Terchovskej a Za Kalváriou, opravu cesty na Ulici Za Kalváriou od domu číslo 32 až po 60, osadenie zábradlia alebo iného bezpečnostného prvku ku schodom pri dome číslo 76 na Za Kalváriou a opravu cesty na Dúhovej ulici. 

V stredu 20. septembra prerokovalo túto petíciu miestne zastupiteľstvo, ktoré sa zhodlo na ďalšom postupe predložených návrhov. Podľa vedúceho odboru dopravy Viliama Hrubovčáka, ktorý na stretnutí čítal návrh unesenia od mestského zastupiteľstva, upokojiť rýchlo chodiace autá po Terchovskej a Za Kalváriou môžu pridaním spomaľovačov alebo označením týchto lokalít ako obytnú zónu, v ktorej by bola maximálna povolená rýchlosť 20 kilometrov za hodinu. Pri týchto riešeniach budú spolupracovať aj s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, konkrétne s dopravným inšpektorátom.

Poslanci tiež berú na vedomie upozornenie občanov na zlý stav ciest na Ulici Za Kalváriou medzi rodinnými domami číslo 32 až 60, kde pri silných dažďoch vznikajú záplavy, a rovnako aj na Dúhovej ulici. Ich opravu vrátane odvodnenia a zatrubnenia potoka na Za Kalváriou preto zaradili do plánu investičnej výstavby. Bod, ktorý sa týka osadenia zábradlia pri rodinnom dome číslo 76 na Ulici Za Kalváriou, mesto už rieši a zabezpečí ho ešte v tomto roku.


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy