V Prešove sa čoskoro začne jarné upratovanie. Pristavených bude 122 kontajnerov


Foto: V Prešove sa čoskoro začne jarné upratovanie. Pristavených bude 122 kontajnerov Foto: Mesto Prešov

V meste Prešov sa začína jarné upratovanie, počas ktorého bude pristavených dokopy 122 veľkoobjemových kontajnerov. Prvý cyklus upratovania sa začína 3. apríla. Kontajnery budú pristavované maximálne na dobu 48 hodín. 

Do kontajnerov je možné vkladať objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace), vedľa kontajnerov je možné uložiť konáre. Nie je možné do nich vkladať pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky a biologicky rozložiteľný odpad.

„Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach -  Bajkalská 33 a Jesenná 3. Textil je možné uložiť aj do kontajnerov na zber textilu rozmiestnených na území mesta,“ uvádza mesto na internetovej stránke. 

Rozpis zberu objemného odpadu z domácností nájdete na tomto odkaze.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: