Projekt revitalizácie ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova bude mať nový moderný vzhľad


Foto: Projekt revitalizácie ulíc  Hviezdoslavova a Štefánikova bude mať nový moderný  vzhľad Foto: Mesto Prešov

Mesto Prešov reaguje na ďalšiu výzvu, ktorá je z Integrovaného regionálneho operačného programu zameraná na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo na projekt revitalizácie vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova v Prešove 213 626,71 eur. Projekt prinesie moderný vzhľad sídliskoveho priestoru a pomôže zamedziť hluku aj znečisťovaniu ovzdušia.

Prostredníctvom projektu bude vysadená nová zeleň, vyseje sa trávnik na ploche 4 550 m2, vybudujú chodníky o výmere vyše 340 m2 a inštalujú prvky drobnej architektúry ako lavičky a smetné koše. Celkový priestor dotvorí detské a fitnes ihrisko, spevnené plochy s bezpečným povrchom z liatej gumy a nové osvetlenie zas zvýšia bezpečnosť pohybu, hry detí i ostatných obyvateľov. Mesto sa na tejto investícii bude podieľať 5 % spolufinancovaním.Zdroj: Mesto Prešov